Cum se simplifică fracția ordinară 3/25 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


3 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


25 = 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (3; 52) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

3/25 =


3 : 25 =


0,12

Ca procentaj:

0,12 =


0,12 × 100/100 =


12/100 =


12%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
3/25 = 3/25

Ca număr zecimal:
3/25 = 0,12

Ca procentaj:
3/25 = 12%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.421/25?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

128/4.110 = (128 : 2)/(4.110 : 2) = 64/2.055 26 ian, 10:21 EET (UTC +2)
3/25 deja simplificată 26 ian, 10:21 EET (UTC +2)
589/1.000 deja simplificată 26 ian, 10:21 EET (UTC +2)
4.825/129 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.825 : 129 = 37 și rest = 52 =>
4.825/129 = (37 × 129 + 52)/129 = 37 + 52/129 = 37 52/129
26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
3.298/1.000 = (3.298 : 2)/(1.000 : 2) = 1.649/500
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.649 : 500 = 3 și rest = 149 =>
1.649/500 = (3 × 500 + 149)/500 = 3 + 149/500 = 3 149/500
26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
4.825/129 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.825 : 129 = 37 și rest = 52 =>
4.825/129 = (37 × 129 + 52)/129 = 37 + 52/129 = 37 52/129
26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
4.825/129 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.825 : 129 = 37 și rest = 52 =>
4.825/129 = (37 × 129 + 52)/129 = 37 + 52/129 = 37 52/129
26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
4.825/129 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.825 : 129 = 37 și rest = 52 =>
4.825/129 = (37 × 129 + 52)/129 = 37 + 52/129 = 37 52/129
26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
68/937 deja simplificată 26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
3.132/10 = (3.132 : 2)/(10 : 2) = 1.566/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.566 : 5 = 313 și rest = 1 =>
1.566/5 = (313 × 5 + 1)/5 = 313 + 1/5 = 313 1/5
26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
57/900 = (57 : 3)/(900 : 3) = 19/300 26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
68/1.624 = (68 : 4)/(1.624 : 4) = 17/406 26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
68/937 deja simplificată 26 ian, 10:20 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: