Cum se simplifică fracția ordinară 298/4.649 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

298 = 2 × 149


4.649 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 149; 4.649) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

298/4.649 =


298 : 4.649 =


0,06409980641 ≈


0,06

Ca procentaj:

0,06409980641 =


0,06409980641 × 100/100 =


6,409980640998/100 =


6,409980640998% ≈


6,41%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
298/4.649 = 298/4.649

Ca număr zecimal:
298/4.6490,06

Ca procentaj:
298/4.6496,41%

Cum se simplifică fracția ordinară: 298/99?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

298/4.649 deja simplificată 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
3.644/2.133 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.644 : 2.133 = 1 și rest = 1.511 =>
3.644/2.133 = (1 × 2.133 + 1511)/2.133 = 1 + 1.511/2.133 = 1 1.511/2.133
22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
585/4.885 = (585 : 5)/(4.885 : 5) = 117/977 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
158/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
158 : 9 = 17 și rest = 5 =>
158/9 = (17 × 9 + 5)/9 = 17 + 5/9 = 17 5/9
22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
2.649/1.219 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.649 : 1.219 = 2 și rest = 211 =>
2.649/1.219 = (2 × 1.219 + 211)/1.219 = 2 + 211/1.219 = 2 211/1.219
22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
28/364 = (28 : 28)/(364 : 28) = 1/13 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
1.749/238 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.749 : 238 = 7 și rest = 83 =>
1.749/238 = (7 × 238 + 83)/238 = 7 + 83/238 = 7 83/238
22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
4/21 deja simplificată 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
495/2.660 = (495 : 5)/(2.660 : 5) = 99/532 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
23.868/3.937 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
23.868 : 3.937 = 6 și rest = 246 =>
23.868/3.937 = (6 × 3.937 + 246)/3.937 = 6 + 246/3.937 = 6 246/3.937
22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
315/2.201 deja simplificată 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
35/620 = (35 : 5)/(620 : 5) = 7/124 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
9/40 deja simplificată 22 feb, 11:12 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: