Cum se simplifică fracția ordinară 2.723/100 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.723 = 7 × 389


100 = 22 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (7 × 389; 22 × 52) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2.723 : 100 = 27 și rest = 23 =>


2.723 = 27 × 100 + 23 =>


2.723/100 =


(27 × 100 + 23) / 100 =


27 + 23/100 =


27 23/100

Ca număr zecimal:

27 23/100 =


27 + 23/100 =


27 + 23 : 100 =


27,23

Ca procentaj:

27,23 =


27,23 × 100/100 =


2.723/100 =


2.723%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
2.723/100 = 2.723/100

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
2.723/100 = 27 23/100

Ca număr zecimal:
2.723/100 = 27,23

Ca procentaj:
2.723/100 = 2.723%

Cum se simplifică fracția ordinară: 321/100?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.723/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.723 : 100 = 27 și rest = 23 =>
2.723/100 = (27 × 100 + 23)/100 = 27 + 23/100 = 27 23/100
19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
12/48 = (12 : 12)/(48 : 12) = 1/4 19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
4.644/602 = (4.644 : 86)/(602 : 86) = 54/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
54 : 7 = 7 și rest = 5 =>
54/7 = (7 × 7 + 5)/7 = 7 + 5/7 = 7 5/7
19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
2.423/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.423 : 9 = 269 și rest = 2 =>
2.423/9 = (269 × 9 + 2)/9 = 269 + 2/9 = 269 2/9
19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
19/34 deja simplificată 19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
1.125/675 = (1.125 : 225)/(675 : 225) = 5/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5 : 3 = 1 și rest = 2 =>
5/3 = (1 × 3 + 2)/3 = 1 + 2/3 = 1 2/3
19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
70/1.350 = (70 : 10)/(1.350 : 10) = 7/135 19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
51/4.428 = (51 : 3)/(4.428 : 3) = 17/1.476 19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
108/3.649 deja simplificată 19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
96/1.188 = (96 : 12)/(1.188 : 12) = 8/99 19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
1.799/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.799 : 6 = 299 și rest = 5 =>
1.799/6 = (299 × 6 + 5)/6 = 299 + 5/6 = 299 5/6
19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
115/13 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
115 : 13 = 8 și rest = 11 =>
115/13 = (8 × 13 + 11)/13 = 8 + 11/13 = 8 11/13
19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
32/41 deja simplificată 19 ian, 08:06 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: