Cum se simplifică fracția ordinară 2.622/45 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.622 = 2 × 3 × 19 × 23


45 = 32 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 3 × 19 × 23; 32 × 5) = 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

2.622/45 =


(2 × 3 × 19 × 23)/(32 × 5) =


((2 × 3 × 19 × 23) : 3) / ((32 × 5) : 3) =


(2 × 19 × 23)/(3 × 5) =


874/15

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


874 : 15 = 58 și rest = 4 =>


874 = 58 × 15 + 4 =>


874/15 =


(58 × 15 + 4) / 15 =


58 + 4/15 =


58 4/15

Ca număr zecimal:

58 4/15 =


58 + 4/15 =


58 + 4 : 15 =


58,266666666667 ≈


58,27

Ca procentaj:

58,266666666667 =


58,266666666667 × 100/100 =


5.826,666666666667/100 =


5.826,666666666667% ≈


5.826,67%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
2.622/45 = 874/15

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
2.622/45 = 58 4/15

Ca număr zecimal:
2.622/4558,27

Ca procentaj:
2.622/455.826,67%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.356/45?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.622/45 = (2.622 : 3)/(45 : 3) = 874/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
874 : 15 = 58 și rest = 4 =>
874/15 = (58 × 15 + 4)/15 = 58 + 4/15 = 58 4/15
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
995/100 = (995 : 5)/(100 : 5) = 199/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
199 : 20 = 9 și rest = 19 =>
199/20 = (9 × 20 + 19)/20 = 9 + 19/20 = 9 19/20
13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
95/100 = (95 : 5)/(100 : 5) = 19/20 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
5/10 = (5 : 5)/(10 : 5) = 1/2 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
120/60 = (120 : 60)/(60 : 60) = 2/1 = 2 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
121/216 deja simplificată 13 dec, 17:24 EET (UTC +2)
130/5 = (130 : 5)/(5 : 5) = 26/1 = 26 13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
3.423/123 = (3.423 : 3)/(123 : 3) = 1.141/41
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.141 : 41 = 27 și rest = 34 =>
1.141/41 = (27 × 41 + 34)/41 = 27 + 34/41 = 27 34/41
13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
434/54 = (434 : 2)/(54 : 2) = 217/27
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
217 : 27 = 8 și rest = 1 =>
217/27 = (8 × 27 + 1)/27 = 8 + 1/27 = 8 1/27
13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
32/24 = (32 : 8)/(24 : 8) = 4/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4 : 3 = 1 și rest = 1 =>
4/3 = (1 × 3 + 1)/3 = 1 + 1/3 = 1 1/3
13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
150/18 = (150 : 6)/(18 : 6) = 25/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 3 = 8 și rest = 1 =>
25/3 = (8 × 3 + 1)/3 = 8 + 1/3 = 8 1/3
13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
999/21 = (999 : 3)/(21 : 3) = 333/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
333 : 7 = 47 și rest = 4 =>
333/7 = (47 × 7 + 4)/7 = 47 + 4/7 = 47 4/7
13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
99/20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
99 : 20 = 4 și rest = 19 =>
99/20 = (4 × 20 + 19)/20 = 4 + 19/20 = 4 19/20
13 dec, 17:23 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: