Cum se simplifică fracția ordinară 2.611/4.980 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.611 = 7 × 373


4.980 = 22 × 3 × 5 × 83

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (7 × 373; 22 × 3 × 5 × 83) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

2.611/4.980 =


2.611 : 4.980 =


0,524297188755 ≈


0,52

Ca procentaj:

0,524297188755 =


0,524297188755 × 100/100 =


52,429718875502/100 =


52,429718875502% ≈


52,43%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
2.611/4.980 = 2.611/4.980

Ca număr zecimal:
2.611/4.9800,52

Ca procentaj:
2.611/4.98052,43%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.611/4.652?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.611/4.980 deja simplificată 20 feb, 04:06 EET (UTC +2)
140/4.952 = (140 : 4)/(4.952 : 4) = 35/1.238 20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
3/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3 : 2 = 1 și rest = 1 =>
3/2 = (1 × 2 + 1)/2 = 1 + 1/2 = 1 1/2
20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
4.470/2.103 = (4.470 : 3)/(2.103 : 3) = 1.490/701
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.490 : 701 = 2 și rest = 88 =>
1.490/701 = (2 × 701 + 88)/701 = 2 + 88/701 = 2 88/701
20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
528/3.086 = (528 : 2)/(3.086 : 2) = 264/1.543 20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
860/2.030 = (860 : 10)/(2.030 : 10) = 86/203 20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
2.903/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.903 : 12 = 241 și rest = 11 =>
2.903/12 = (241 × 12 + 11)/12 = 241 + 11/12 = 241 11/12
20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
55/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
55 : 9 = 6 și rest = 1 =>
55/9 = (6 × 9 + 1)/9 = 6 + 1/9 = 6 1/9
20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
9/45 = (9 : 9)/(45 : 9) = 1/5 20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
2.857.142.857/2.030 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.857.142.857 : 2.030 = 1.407.459 și rest = 1.087 =>
2.857.142.857/2.030 = (1.407.459 × 2.030 + 1087)/2.030 = 1.407.459 + 1.087/2.030 = 1.407.459 1.087/2.030
20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
15/1.069 deja simplificată 20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
4.470/2.103 = (4.470 : 3)/(2.103 : 3) = 1.490/701
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.490 : 701 = 2 și rest = 88 =>
1.490/701 = (2 × 701 + 88)/701 = 2 + 88/701 = 2 88/701
20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
96/12 = (96 : 12)/(12 : 12) = 8/1 = 8 20 feb, 04:05 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: