Cum se simplifică fracția ordinară 2.525/100 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.525 = 52 × 101


100 = 22 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (52 × 101; 22 × 52) = 52

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

2.525/100 =


(52 × 101)/(22 × 52) =


((52 × 101) : 52) / ((22 × 52) : 52) =


101/22 =


101/4

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


101 : 4 = 25 și rest = 1 =>


101 = 25 × 4 + 1 =>


101/4 =


(25 × 4 + 1) / 4 =


25 + 1/4 =


25 1/4

Ca număr zecimal:

25 1/4 =


25 + 1/4 =


25 + 1 : 4 =


25,25

Ca procentaj:

25,25 =


25,25 × 100/100 =


2.525/100 =


2.525%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
2.525/100 = 101/4

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
2.525/100 = 25 1/4

Ca număr zecimal:
2.525/100 = 25,25

Ca procentaj:
2.525/100 = 2.525%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.027/100?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.525/100 = (2.525 : 25)/(100 : 25) = 101/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
101 : 4 = 25 și rest = 1 =>
101/4 = (25 × 4 + 1)/4 = 25 + 1/4 = 25 1/4
20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
- 19/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 19 : 9 = - 2 și rest = - 1 =>
- 19/9 = ( - 2 × 9 - 1)/9 = - 2 - 1/9 = - 2 1/9
20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
3.871/372 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.871 : 372 = 10 și rest = 151 =>
3.871/372 = (10 × 372 + 151)/372 = 10 + 151/372 = 10 151/372
20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
1.512/4.950 = (1.512 : 18)/(4.950 : 18) = 84/275 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
750/898 = (750 : 2)/(898 : 2) = 375/449 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
54/126 = (54 : 18)/(126 : 18) = 3/7 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
3.508/6.006 = (3.508 : 2)/(6.006 : 2) = 1.754/3.003 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
4.746/9 = (4.746 : 3)/(9 : 3) = 1.582/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.582 : 3 = 527 și rest = 1 =>
1.582/3 = (527 × 3 + 1)/3 = 527 + 1/3 = 527 1/3
20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
364/2.778 = (364 : 2)/(2.778 : 2) = 182/1.389 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
- 2/42 = - (2 : 2)/(42 : 2) = - 1/21 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
225/847 deja simplificată 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
45/83 deja simplificată 20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
4.631/482 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.631 : 482 = 9 și rest = 293 =>
4.631/482 = (9 × 482 + 293)/482 = 9 + 293/482 = 9 293/482
20 feb, 03:46 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: