Cum se simplifică fracția ordinară 25/125 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


25 = 52


125 = 53

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (52; 53) = 52

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

25/125 =


52/53 =


(52 : 52) / (53 : 52) =


1/5

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

1/5 =


1 : 5 =


0,2

Ca procentaj:

0,2 =


0,2 × 100/100 =


20/100 =


20%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
25/125 = 1/5

Ca număr zecimal:
25/125 = 0,2

Ca procentaj:
25/125 = 20%

Cum se simplifică fracția ordinară: 25/3.696?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

25/125 = (25 : 25)/(125 : 25) = 1/5 27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
13/18 deja simplificată 27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
3.636/277 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.636 : 277 = 13 și rest = 35 =>
3.636/277 = (13 × 277 + 35)/277 = 13 + 35/277 = 13 35/277
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
127/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
127 : 3 = 42 și rest = 1 =>
127/3 = (42 × 3 + 1)/3 = 42 + 1/3 = 42 1/3
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
197/132 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
197 : 132 = 1 și rest = 65 =>
197/132 = (1 × 132 + 65)/132 = 1 + 65/132 = 1 65/132
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
4.263/30 = (4.263 : 3)/(30 : 3) = 1.421/10
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.421 : 10 = 142 și rest = 1 =>
1.421/10 = (142 × 10 + 1)/10 = 142 + 1/10 = 142 1/10
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
305/252 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
305 : 252 = 1 și rest = 53 =>
305/252 = (1 × 252 + 53)/252 = 1 + 53/252 = 1 53/252
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
104/6 = (104 : 2)/(6 : 2) = 52/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
52 : 3 = 17 și rest = 1 =>
52/3 = (17 × 3 + 1)/3 = 17 + 1/3 = 17 1/3
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
255/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
255 : 8 = 31 și rest = 7 =>
255/8 = (31 × 8 + 7)/8 = 31 + 7/8 = 31 7/8
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
- 29/64 deja simplificată 27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
- 47/72 deja simplificată 27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
75/27 = (75 : 3)/(27 : 3) = 25/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 9 = 2 și rest = 7 =>
25/9 = (2 × 9 + 7)/9 = 2 + 7/9 = 2 7/9
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
- 300/90 = - (300 : 30)/(90 : 30) = - 10/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 10 : 3 = - 3 și rest = - 1 =>
- 10/3 = ( - 3 × 3 - 1)/3 = - 3 - 1/3 = - 3 1/3
27 ian, 04:44 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: