Cum se simplifică fracția ordinară 2.423/25 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.423 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


25 = 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2.423; 52) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2.423 : 25 = 96 și rest = 23 =>


2.423 = 96 × 25 + 23 =>


2.423/25 =


(96 × 25 + 23) / 25 =


96 + 23/25 =


96 23/25

Ca număr zecimal:

96 23/25 =


96 + 23/25 =


96 + 23 : 25 =


96,92

Ca procentaj:

96,92 =


96,92 × 100/100 =


9.692/100 =


9.692%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
2.423/25 = 2.423/25

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
2.423/25 = 96 23/25

Ca număr zecimal:
2.423/25 = 96,92

Ca procentaj:
2.423/25 = 9.692%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.327/25?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.423/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.423 : 25 = 96 și rest = 23 =>
2.423/25 = (96 × 25 + 23)/25 = 96 + 23/25 = 96 23/25
22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
364/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
364 : 25 = 14 și rest = 14 =>
364/25 = (14 × 25 + 14)/25 = 14 + 14/25 = 14 14/25
22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
985/35 = (985 : 5)/(35 : 5) = 197/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
197 : 7 = 28 și rest = 1 =>
197/7 = (28 × 7 + 1)/7 = 28 + 1/7 = 28 1/7
22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
475/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
475 : 4 = 118 și rest = 3 =>
475/4 = (118 × 4 + 3)/4 = 118 + 3/4 = 118 3/4
22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
4.866/4 = (4.866 : 2)/(4 : 2) = 2.433/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.433 : 2 = 1.216 și rest = 1 =>
2.433/2 = (1.216 × 2 + 1)/2 = 1.216 + 1/2 = 1.216 1/2
22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
4.661/2.667 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.661 : 2.667 = 1 și rest = 1.994 =>
4.661/2.667 = (1 × 2.667 + 1994)/2.667 = 1 + 1.994/2.667 = 1 1.994/2.667
22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
9/33 = (9 : 3)/(33 : 3) = 3/11 22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
504/711 = (504 : 9)/(711 : 9) = 56/79 22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
280/896 = (280 : 56)/(896 : 56) = 5/16 22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
700/1.000 = (700 : 100)/(1.000 : 100) = 7/10 22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
975/3.009 = (975 : 3)/(3.009 : 3) = 325/1.003 22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
21/4.720 deja simplificată 22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
504/1.933 deja simplificată 22 ian, 05:29 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: