Cum se simplifică fracția ordinară 24/45 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


24 = 23 × 3


45 = 32 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (23 × 3; 32 × 5) = 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

24/45 =


(23 × 3)/(32 × 5) =


((23 × 3) : 3) / ((32 × 5) : 3) =


23/(3 × 5) =


8/15

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

8/15 =


8 : 15 =


0,533333333333 ≈


0,53

Ca procentaj:

0,533333333333 =


0,533333333333 × 100/100 =


53,333333333333/100 =


53,333333333333% ≈


53,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
24/45 = 8/15

Ca număr zecimal:
24/450,53

Ca procentaj:
24/4553,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 24/1.034?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

24/45 = (24 : 3)/(45 : 3) = 8/15 07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
13/25 deja simplificată 07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
20/40 = (20 : 20)/(40 : 20) = 1/2 07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
- 37/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 37 : 6 = - 6 și rest = - 1 =>
- 37/6 = ( - 6 × 6 - 1)/6 = - 6 - 1/6 = - 6 1/6
07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
1.525/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.525 : 12 = 127 și rest = 1 =>
1.525/12 = (127 × 12 + 1)/12 = 127 + 1/12 = 127 1/12
07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
- 13/26 = - (13 : 13)/(26 : 13) = - 1/2 07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
1.038/306 = (1.038 : 6)/(306 : 6) = 173/51
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
173 : 51 = 3 și rest = 20 =>
173/51 = (3 × 51 + 20)/51 = 3 + 20/51 = 3 20/51
07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
1/18 deja simplificată 07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
- 9/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 9 : 2 = - 4 și rest = - 1 =>
- 9/2 = ( - 4 × 2 - 1)/2 = - 4 - 1/2 = - 4 1/2
07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
233/448 deja simplificată 07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
49/2.454 deja simplificată 07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
3.123/360 = (3.123 : 9)/(360 : 9) = 347/40
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
347 : 40 = 8 și rest = 27 =>
347/40 = (8 × 40 + 27)/40 = 8 + 27/40 = 8 27/40
07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
4.792/3.481 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.792 : 3.481 = 1 și rest = 1.311 =>
4.792/3.481 = (1 × 3.481 + 1311)/3.481 = 1 + 1.311/3.481 = 1 1.311/3.481
07 dec, 16:17 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: