Cum se simplifică fracția ordinară 24/288 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


24 = 23 × 3


288 = 25 × 32

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (23 × 3; 25 × 32) = 23 × 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

24/288 =


(23 × 3)/(25 × 32) =


((23 × 3) : (23 × 3)) / ((25 × 32) : (23 × 3)) =


1/(22 × 3) =


1/12

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

1/12 =


1 : 12 =


0,083333333333 ≈


0,08

Ca procentaj:

0,083333333333 =


0,083333333333 × 100/100 =


8,333333333333/100 =


8,333333333333% ≈


8,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
24/288 = 1/12

Ca număr zecimal:
24/2880,08

Ca procentaj:
24/2888,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 24/4.778?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

471/4.653 = (471 : 3)/(4.653 : 3) = 157/1.551 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
1.738/14 = (1.738 : 2)/(14 : 2) = 869/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
869 : 7 = 124 și rest = 1 =>
869/7 = (124 × 7 + 1)/7 = 124 + 1/7 = 124 1/7
27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
24/288 = (24 : 24)/(288 : 24) = 1/12 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
996/14 = (996 : 2)/(14 : 2) = 498/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
498 : 7 = 71 și rest = 1 =>
498/7 = (71 × 7 + 1)/7 = 71 + 1/7 = 71 1/7
27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
471/2.044 deja simplificată 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
471/2.044 deja simplificată 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
1.127/45 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.127 : 45 = 25 și rest = 2 =>
1.127/45 = (25 × 45 + 2)/45 = 25 + 2/45 = 25 2/45
27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
1.160/2.862 = (1.160 : 2)/(2.862 : 2) = 580/1.431 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
471/2.044 deja simplificată 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
3.776/3.600 = (3.776 : 16)/(3.600 : 16) = 236/225
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
236 : 225 = 1 și rest = 11 =>
236/225 = (1 × 225 + 11)/225 = 1 + 11/225 = 1 11/225
27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
1.732/3.600 = (1.732 : 4)/(3.600 : 4) = 433/900 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
3.909/24 = (3.909 : 3)/(24 : 3) = 1.303/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.303 : 8 = 162 și rest = 7 =>
1.303/8 = (162 × 8 + 7)/8 = 162 + 7/8 = 162 7/8
27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
116/1.807 deja simplificată 27 ian, 05:58 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: