Cum se simplifică fracția ordinară 24/1.230 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


24 = 23 × 3


1.230 = 2 × 3 × 5 × 41

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (23 × 3; 2 × 3 × 5 × 41) = 2 × 3

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

24/1.230 =


(23 × 3)/(2 × 3 × 5 × 41) =


((23 × 3) : (2 × 3)) / ((2 × 3 × 5 × 41) : (2 × 3)) =


22/(5 × 41) =


4/205

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

4/205 =


4 : 205 =


0,019512195122 ≈


0,02

Ca procentaj:

0,019512195122 =


0,019512195122 × 100/100 =


1,951219512195/100 =


1,951219512195% ≈


1,95%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
24/1.230 = 4/205

Ca număr zecimal:
24/1.2300,02

Ca procentaj:
24/1.2301,95%

Cum se simplifică fracția ordinară: 24/3.843?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

459/1.643 deja simplificată 20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
2.049/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.049 : 100 = 20 și rest = 49 =>
2.049/100 = (20 × 100 + 49)/100 = 20 + 49/100 = 20 49/100
20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
24/1.230 = (24 : 6)/(1.230 : 6) = 4/205 20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
1.850/16 = (1.850 : 2)/(16 : 2) = 925/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
925 : 8 = 115 și rest = 5 =>
925/8 = (115 × 8 + 5)/8 = 115 + 5/8 = 115 5/8
20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
6/7 deja simplificată 20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
4.272/20 = (4.272 : 4)/(20 : 4) = 1.068/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.068 : 5 = 213 și rest = 3 =>
1.068/5 = (213 × 5 + 3)/5 = 213 + 3/5 = 213 3/5
20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
4.155/42 = (4.155 : 3)/(42 : 3) = 1.385/14
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.385 : 14 = 98 și rest = 13 =>
1.385/14 = (98 × 14 + 13)/14 = 98 + 13/14 = 98 13/14
20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
123/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
123 : 25 = 4 și rest = 23 =>
123/25 = (4 × 25 + 23)/25 = 4 + 23/25 = 4 23/25
20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
3.366/8 = (3.366 : 2)/(8 : 2) = 1.683/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.683 : 4 = 420 și rest = 3 =>
1.683/4 = (420 × 4 + 3)/4 = 420 + 3/4 = 420 3/4
20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
121/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
121 : 60 = 2 și rest = 1 =>
121/60 = (2 × 60 + 1)/60 = 2 + 1/60 = 2 1/60
20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
12/315 = (12 : 3)/(315 : 3) = 4/105 20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
8.620/10.000 = (8.620 : 20)/(10.000 : 20) = 431/500 20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
100/3.472 = (100 : 4)/(3.472 : 4) = 25/868 20 feb, 04:13 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: