Cum se simplifică fracția ordinară 24/100 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


24 = 23 × 3


100 = 22 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (23 × 3; 22 × 52) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

24/100 =


(23 × 3)/(22 × 52) =


((23 × 3) : 22) / ((22 × 52) : 22) =


(2 × 3)/52 =


6/25

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

6/25 =


6 : 25 =


0,24

Ca procentaj:

0,24 =


0,24 × 100/100 =


24/100 =


24%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
24/100 = 6/25

Ca număr zecimal:
24/100 = 0,24

Ca procentaj:
24/100 = 24%

Cum se simplifică fracția ordinară: 24/413?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

24/100 = (24 : 4)/(100 : 4) = 6/25 16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
1.344/21 = (1.344 : 21)/(21 : 21) = 64/1 = 64 16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
944/524 = (944 : 4)/(524 : 4) = 236/131
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
236 : 131 = 1 și rest = 105 =>
236/131 = (1 × 131 + 105)/131 = 1 + 105/131 = 1 105/131
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
175/24 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
175 : 24 = 7 și rest = 7 =>
175/24 = (7 × 24 + 7)/24 = 7 + 7/24 = 7 7/24
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
121/88 = (121 : 11)/(88 : 11) = 11/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
11 : 8 = 1 și rest = 3 =>
11/8 = (1 × 8 + 3)/8 = 1 + 3/8 = 1 3/8
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
2.331/998 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.331 : 998 = 2 și rest = 335 =>
2.331/998 = (2 × 998 + 335)/998 = 2 + 335/998 = 2 335/998
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
962/10 = (962 : 2)/(10 : 2) = 481/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
481 : 5 = 96 și rest = 1 =>
481/5 = (96 × 5 + 1)/5 = 96 + 1/5 = 96 1/5
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
- 50/99 deja simplificată 16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
4.696/88 = (4.696 : 8)/(88 : 8) = 587/11
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
587 : 11 = 53 și rest = 4 =>
587/11 = (53 × 11 + 4)/11 = 53 + 4/11 = 53 4/11
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
4.975/22 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.975 : 22 = 226 și rest = 3 =>
4.975/22 = (226 × 22 + 3)/22 = 226 + 3/22 = 226 3/22
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
72/2.346 = (72 : 6)/(2.346 : 6) = 12/391 16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
218/1.263 deja simplificată 16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
1.507/540 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.507 : 540 = 2 și rest = 427 =>
1.507/540 = (2 × 540 + 427)/540 = 2 + 427/540 = 2 427/540
16 oct, 19:33 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: