Cum se simplifică fracția ordinară 2.339/8 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.339 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


8 = 23

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2.339; 23) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


2.339 : 8 = 292 și rest = 3 =>


2.339 = 292 × 8 + 3 =>


2.339/8 =


(292 × 8 + 3) / 8 =


292 + 3/8 =


292 3/8

Ca număr zecimal:

292 3/8 =


292 + 3/8 =


292 + 3 : 8 =


292,375 ≈


292,38

Ca procentaj:

292,375 =


292,375 × 100/100 =


29.237,5/100 =


29.237,5%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
2.339/8 = 2.339/8

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
2.339/8 = 292 3/8

Ca număr zecimal:
2.339/8292,38

Ca procentaj:
2.339/8 = 29.237,5%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.402/8?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.339/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.339 : 8 = 292 și rest = 3 =>
2.339/8 = (292 × 8 + 3)/8 = 292 + 3/8 = 292 3/8
20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
315/4.321 deja simplificată 20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
46/1.325 deja simplificată 20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
345/576 = (345 : 3)/(576 : 3) = 115/192 20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
24/100 = (24 : 4)/(100 : 4) = 6/25 20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
3.255/9 = (3.255 : 3)/(9 : 3) = 1.085/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.085 : 3 = 361 și rest = 2 =>
1.085/3 = (361 × 3 + 2)/3 = 361 + 2/3 = 361 2/3
20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
4.085/221 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.085 : 221 = 18 și rest = 107 =>
4.085/221 = (18 × 221 + 107)/221 = 18 + 107/221 = 18 107/221
20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
3.256/2.592 = (3.256 : 8)/(2.592 : 8) = 407/324
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
407 : 324 = 1 și rest = 83 =>
407/324 = (1 × 324 + 83)/324 = 1 + 83/324 = 1 83/324
20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
1.716/221 = (1.716 : 13)/(221 : 13) = 132/17
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
132 : 17 = 7 și rest = 13 =>
132/17 = (7 × 17 + 13)/17 = 7 + 13/17 = 7 13/17
20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
2.985/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.985 : 8 = 373 și rest = 1 =>
2.985/8 = (373 × 8 + 1)/8 = 373 + 1/8 = 373 1/8
20 feb, 04:26 EET (UTC +2)
- 30/10 = - (30 : 10)/(10 : 10) = - 3/1 = - 3 20 feb, 04:25 EET (UTC +2)
66/143 = (66 : 11)/(143 : 11) = 6/13 20 feb, 04:25 EET (UTC +2)
65/117 = (65 : 13)/(117 : 13) = 5/9 20 feb, 04:25 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: