Cum se simplifică fracția ordinară 224/4.721 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


224 = 25 × 7


4.721 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (25 × 7; 4.721) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

224/4.721 =


224 : 4.721 =


0,047447574666 ≈


0,05

Ca procentaj:

0,047447574666 =


0,047447574666 × 100/100 =


4,744757466638/100 =


4,744757466638% ≈


4,74%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
224/4.721 = 224/4.721

Ca număr zecimal:
224/4.7210,05

Ca procentaj:
224/4.7214,74%

Cum se simplifică fracția ordinară: 224/4.384?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

224/4.721 deja simplificată 16 oct, 20:45 EET (UTC +2)
726/16 = (726 : 2)/(16 : 2) = 363/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
363 : 8 = 45 și rest = 3 =>
363/8 = (45 × 8 + 3)/8 = 45 + 3/8 = 45 3/8
16 oct, 20:45 EET (UTC +2)
1/40 deja simplificată 16 oct, 20:45 EET (UTC +2)
100/38 = (100 : 2)/(38 : 2) = 50/19
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
50 : 19 = 2 și rest = 12 =>
50/19 = (2 × 19 + 12)/19 = 2 + 12/19 = 2 12/19
16 oct, 20:45 EET (UTC +2)
24/4.065 = (24 : 3)/(4.065 : 3) = 8/1.355 16 oct, 20:45 EET (UTC +2)
4.525/65 = (4.525 : 5)/(65 : 5) = 905/13
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
905 : 13 = 69 și rest = 8 =>
905/13 = (69 × 13 + 8)/13 = 69 + 8/13 = 69 8/13
16 oct, 20:45 EET (UTC +2)
49/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
49 : 16 = 3 și rest = 1 =>
49/16 = (3 × 16 + 1)/16 = 3 + 1/16 = 3 1/16
16 oct, 20:44 EET (UTC +2)
12/3.001 deja simplificată 16 oct, 20:44 EET (UTC +2)
1.034/1.000.000 = (1.034 : 2)/(1.000.000 : 2) = 517/500.000 16 oct, 20:44 EET (UTC +2)
8/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
8 : 3 = 2 și rest = 2 =>
8/3 = (2 × 3 + 2)/3 = 2 + 2/3 = 2 2/3
16 oct, 20:44 EET (UTC +2)
2.931/12 = (2.931 : 3)/(12 : 3) = 977/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
977 : 4 = 244 și rest = 1 =>
977/4 = (244 × 4 + 1)/4 = 244 + 1/4 = 244 1/4
16 oct, 20:44 EET (UTC +2)
19/42 deja simplificată 16 oct, 20:44 EET (UTC +2)
156/2.195 deja simplificată 16 oct, 20:44 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: