Cum se simplifică fracția ordinară 208/520 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


208 = 24 × 13


520 = 23 × 5 × 13

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (24 × 13; 23 × 5 × 13) = 23 × 13

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

208/520 =


(24 × 13)/(23 × 5 × 13) =


((24 × 13) : (23 × 13)) / ((23 × 5 × 13) : (23 × 13)) =


2/5

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/5 =


2 : 5 =


0,4

Ca procentaj:

0,4 =


0,4 × 100/100 =


40/100 =


40%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
208/520 = 2/5

Ca număr zecimal:
208/520 = 0,4

Ca procentaj:
208/520 = 40%

Cum se simplifică fracția ordinară: 208/363?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

208/520 = (208 : 104)/(520 : 104) = 2/5 16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
88/70 = (88 : 2)/(70 : 2) = 44/35
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
44 : 35 = 1 și rest = 9 =>
44/35 = (1 × 35 + 9)/35 = 1 + 9/35 = 1 9/35
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
4.691/870 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.691 : 870 = 5 și rest = 341 =>
4.691/870 = (5 × 870 + 341)/870 = 5 + 341/870 = 5 341/870
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
1.943/4.419 deja simplificată 16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
- 1/734 deja simplificată 16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
51/60 = (51 : 3)/(60 : 3) = 17/20 16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
4.346/28 = (4.346 : 2)/(28 : 2) = 2.173/14
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.173 : 14 = 155 și rest = 3 =>
2.173/14 = (155 × 14 + 3)/14 = 155 + 3/14 = 155 3/14
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
1.399/194 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.399 : 194 = 7 și rest = 41 =>
1.399/194 = (7 × 194 + 41)/194 = 7 + 41/194 = 7 41/194
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
101/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
101 : 11 = 9 și rest = 2 =>
101/11 = (9 × 11 + 2)/11 = 9 + 2/11 = 9 2/11
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
862/450 = (862 : 2)/(450 : 2) = 431/225
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
431 : 225 = 1 și rest = 206 =>
431/225 = (1 × 225 + 206)/225 = 1 + 206/225 = 1 206/225
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
129/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
129 : 8 = 16 și rest = 1 =>
129/8 = (16 × 8 + 1)/8 = 16 + 1/8 = 16 1/8
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
502/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
502 : 5 = 100 și rest = 2 =>
502/5 = (100 × 5 + 2)/5 = 100 + 2/5 = 100 2/5
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
1.963/152 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.963 : 152 = 12 și rest = 139 =>
1.963/152 = (12 × 152 + 139)/152 = 12 + 139/152 = 12 139/152
16 oct, 19:46 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: