Cum se simplifică fracția ordinară 18/3.580 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


18 = 2 × 32


3.580 = 22 × 5 × 179

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 32; 22 × 5 × 179) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

18/3.580 =


(2 × 32)/(22 × 5 × 179) =


((2 × 32) : 2) / ((22 × 5 × 179) : 2) =


32/(2 × 5 × 179) =


9/1.790

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

9/1.790 =


9 : 1.790 =


0,005027932961 ≈


0,01

Ca procentaj:

0,005027932961 =


0,005027932961 × 100/100 =


0,502793296089/100 =


0,502793296089% ≈


0,5%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
18/3.580 = 9/1.790

Ca număr zecimal:
18/3.5800,01

Ca procentaj:
18/3.5800,5%

Cum se simplifică fracția ordinară: 18/4.478?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

18/3.580 = (18 : 2)/(3.580 : 2) = 9/1.790 24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
2.277/739 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.277 : 739 = 3 și rest = 60 =>
2.277/739 = (3 × 739 + 60)/739 = 3 + 60/739 = 3 60/739
24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
4.405/28 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.405 : 28 = 157 și rest = 9 =>
4.405/28 = (157 × 28 + 9)/28 = 157 + 9/28 = 157 9/28
24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
292/4.561 deja simplificată 24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
616/1.649 deja simplificată 24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
4.383/806 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.383 : 806 = 5 și rest = 353 =>
4.383/806 = (5 × 806 + 353)/806 = 5 + 353/806 = 5 353/806
24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
32/12 = (32 : 4)/(12 : 4) = 8/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
8 : 3 = 2 și rest = 2 =>
8/3 = (2 × 3 + 2)/3 = 2 + 2/3 = 2 2/3
24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
616/1.649 deja simplificată 24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
3.482/87 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.482 : 87 = 40 și rest = 2 =>
3.482/87 = (40 × 87 + 2)/87 = 40 + 2/87 = 40 2/87
24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
2.579/806 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.579 : 806 = 3 și rest = 161 =>
2.579/806 = (3 × 806 + 161)/806 = 3 + 161/806 = 3 161/806
24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
183/860 deja simplificată 24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
192/1.151 deja simplificată 24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
2.604/24 = (2.604 : 12)/(24 : 12) = 217/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
217 : 2 = 108 și rest = 1 =>
217/2 = (108 × 2 + 1)/2 = 108 + 1/2 = 108 1/2
24 feb, 18:58 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: