Cum se simplifică fracția ordinară 176/133 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


176 = 24 × 11


133 = 7 × 19

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (24 × 11; 7 × 19) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


176 : 133 = 1 și rest = 43 =>


176 = 1 × 133 + 43 =>


176/133 =


(1 × 133 + 43) / 133 =


1 + 43/133 =


43/133

Ca număr zecimal:

43/133 =


1 + 43/133 =


1 + 43 : 133 =


1,323308270677 ≈


1,32

Ca procentaj:

1,323308270677 =


1,323308270677 × 100/100 =


132,330827067669/100 =


132,330827067669% ≈


132,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
176/133 = 176/133

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
176/133 = 43/133

Ca număr zecimal:
176/1331,32

Ca procentaj:
176/133132,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.634/133?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

176/133 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
176 : 133 = 1 și rest = 43 =>
176/133 = (1 × 133 + 43)/133 = 1 + 43/133 = 1 43/133
27 ian, 20:17 EET (UTC +2)
4.116/10 = (4.116 : 2)/(10 : 2) = 2.058/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.058 : 5 = 411 și rest = 3 =>
2.058/5 = (411 × 5 + 3)/5 = 411 + 3/5 = 411 3/5
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
2.949/72 = (2.949 : 3)/(72 : 3) = 983/24
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
983 : 24 = 40 și rest = 23 =>
983/24 = (40 × 24 + 23)/24 = 40 + 23/24 = 40 23/24
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
36/4.967 deja simplificată 27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
56/2.566 = (56 : 2)/(2.566 : 2) = 28/1.283 27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
3.515/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.515 : 21 = 167 și rest = 8 =>
3.515/21 = (167 × 21 + 8)/21 = 167 + 8/21 = 167 8/21
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
2.949/72 = (2.949 : 3)/(72 : 3) = 983/24
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
983 : 24 = 40 și rest = 23 =>
983/24 = (40 × 24 + 23)/24 = 40 + 23/24 = 40 23/24
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
14/6 = (14 : 2)/(6 : 2) = 7/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 3 = 2 și rest = 1 =>
7/3 = (2 × 3 + 1)/3 = 2 + 1/3 = 2 1/3
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
84/4.422 = (84 : 6)/(4.422 : 6) = 14/737 27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
3.842/50 = (3.842 : 2)/(50 : 2) = 1.921/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.921 : 25 = 76 și rest = 21 =>
1.921/25 = (76 × 25 + 21)/25 = 76 + 21/25 = 76 21/25
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
3.842/50 = (3.842 : 2)/(50 : 2) = 1.921/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.921 : 25 = 76 și rest = 21 =>
1.921/25 = (76 × 25 + 21)/25 = 76 + 21/25 = 76 21/25
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
8/1.182 = (8 : 2)/(1.182 : 2) = 4/591 27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
3.842/50 = (3.842 : 2)/(50 : 2) = 1.921/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.921 : 25 = 76 și rest = 21 =>
1.921/25 = (76 × 25 + 21)/25 = 76 + 21/25 = 76 21/25
27 ian, 20:16 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: