Cum se simplifică fracția ordinară 1.603/39 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

1.603 = 7 × 229


39 = 3 × 13

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (7 × 229; 3 × 13) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


1.603 : 39 = 41 și rest = 4 =>


1.603 = 41 × 39 + 4 =>


1.603/39 =


(41 × 39 + 4) / 39 =


41 + 4/39 =


41 4/39

Ca număr zecimal:

41 4/39 =


41 + 4/39 =


41 + 4 : 39 =


41,102564102564 ≈


41,1

Ca procentaj:

41,102564102564 =


41,102564102564 × 100/100 =


4.110,25641025641/100 =


4.110,25641025641% ≈


4.110,26%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
1.603/39 = 1.603/39

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
1.603/39 = 41 4/39

Ca număr zecimal:
1.603/3941,1

Ca procentaj:
1.603/394.110,26%

Cum se simplifică fracția ordinară: 338/39?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

1.603/39 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.603 : 39 = 41 și rest = 4 =>
1.603/39 = (41 × 39 + 4)/39 = 41 + 4/39 = 41 4/39
27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
12/13 deja simplificată 27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
642/2 = (642 : 2)/(2 : 2) = 321/1 = 321 27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
1.174/4.004 = (1.174 : 2)/(4.004 : 2) = 587/2.002 27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
47/64 deja simplificată 27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
24/90 = (24 : 6)/(90 : 6) = 4/15 27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
32/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
32 : 7 = 4 și rest = 4 =>
32/7 = (4 × 7 + 4)/7 = 4 + 4/7 = 4 4/7
27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
21/49 = (21 : 7)/(49 : 7) = 3/7 27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
3.922/1.184 = (3.922 : 74)/(1.184 : 74) = 53/16
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
53 : 16 = 3 și rest = 5 =>
53/16 = (3 × 16 + 5)/16 = 3 + 5/16 = 3 5/16
27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
155/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
155 : 12 = 12 și rest = 11 =>
155/12 = (12 × 12 + 11)/12 = 12 + 11/12 = 12 11/12
27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
2.695/903 = (2.695 : 7)/(903 : 7) = 385/129
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
385 : 129 = 2 și rest = 127 =>
385/129 = (2 × 129 + 127)/129 = 2 + 127/129 = 2 127/129
27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
26/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
26 : 21 = 1 și rest = 5 =>
26/21 = (1 × 21 + 5)/21 = 1 + 5/21 = 1 5/21
27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
748/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
748 : 9 = 83 și rest = 1 =>
748/9 = (83 × 9 + 1)/9 = 83 + 1/9 = 83 1/9
27 ian, 20:54 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: