Cum se simplifică fracția ordinară 16/24 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


16 = 24


24 = 23 × 3

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (24; 23 × 3) = 23

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

16/24 =


24/(23 × 3) =


(24 : 23) / ((23 × 3) : 23) =


2/3

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/3 =


2 : 3 =


0,666666666667 ≈


0,67

Ca procentaj:

0,666666666667 =


0,666666666667 × 100/100 =


66,666666666667/100 =


66,666666666667% ≈


66,67%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
16/24 = 2/3

Ca număr zecimal:
16/240,67

Ca procentaj:
16/2466,67%

Cum se simplifică fracția ordinară: 16/3.146?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

16/24 = (16 : 8)/(24 : 8) = 2/3 16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
52/6 = (52 : 2)/(6 : 2) = 26/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
26 : 3 = 8 și rest = 2 =>
26/3 = (8 × 3 + 2)/3 = 8 + 2/3 = 8 2/3
16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
2.000/54 = (2.000 : 2)/(54 : 2) = 1.000/27
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.000 : 27 = 37 și rest = 1 =>
1.000/27 = (37 × 27 + 1)/27 = 37 + 1/27 = 37 1/27
16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
26/196 = (26 : 2)/(196 : 2) = 13/98 16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
321/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
321 : 100 = 3 și rest = 21 =>
321/100 = (3 × 100 + 21)/100 = 3 + 21/100 = 3 21/100
16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
38/2.208 = (38 : 2)/(2.208 : 2) = 19/1.104 16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
1.938/3.876 = (1.938 : 1.938)/(3.876 : 1.938) = 1/2 16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
22/4.294 = (22 : 2)/(4.294 : 2) = 11/2.147 16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
4.556/16 = (4.556 : 4)/(16 : 4) = 1.139/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.139 : 4 = 284 și rest = 3 =>
1.139/4 = (284 × 4 + 3)/4 = 284 + 3/4 = 284 3/4
16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
18/909 = (18 : 9)/(909 : 9) = 2/101 16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
2.474/4 = (2.474 : 2)/(4 : 2) = 1.237/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.237 : 2 = 618 și rest = 1 =>
1.237/2 = (618 × 2 + 1)/2 = 618 + 1/2 = 618 1/2
16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
260/554 = (260 : 2)/(554 : 2) = 130/277 16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
3.694/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.694 : 9 = 410 și rest = 4 =>
3.694/9 = (410 × 9 + 4)/9 = 410 + 4/9 = 410 4/9
16 oct, 21:02 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: