Cum se simplifică fracția ordinară 16/24 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


16 = 24


24 = 23 × 3

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (24; 23 × 3) = 23

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

16/24 =


24/(23 × 3) =


(24 : 23) / ((23 × 3) : 23) =


2/3

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

2/3 =


2 : 3 =


0,666666666667 ≈


0,67

Ca procentaj:

0,666666666667 =


0,666666666667 × 100/100 =


66,666666666667/100 =


66,666666666667% ≈


66,67%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
16/24 = 2/3

Ca număr zecimal:
16/240,67

Ca procentaj:
16/2466,67%

Cum se simplifică fracția ordinară: 16/2.502?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

16/24 = (16 : 8)/(24 : 8) = 2/3 26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
36/3.448 = (36 : 4)/(3.448 : 4) = 9/862 26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
4.925/126 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.925 : 126 = 39 și rest = 11 =>
4.925/126 = (39 × 126 + 11)/126 = 39 + 11/126 = 39 11/126
26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
106/4.564 = (106 : 2)/(4.564 : 2) = 53/2.282 26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
36/3.448 = (36 : 4)/(3.448 : 4) = 9/862 26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
110/4.693 deja simplificată 26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
52/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
52 : 7 = 7 și rest = 3 =>
52/7 = (7 × 7 + 3)/7 = 7 + 3/7 = 7 3/7
26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
3.056/49 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.056 : 49 = 62 și rest = 18 =>
3.056/49 = (62 × 49 + 18)/49 = 62 + 18/49 = 62 18/49
26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
1.745/862 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.745 : 862 = 2 și rest = 21 =>
1.745/862 = (2 × 862 + 21)/862 = 2 + 21/862 = 2 21/862
26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
- 37/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 37 : 10 = - 3 și rest = - 7 =>
- 37/10 = ( - 3 × 10 - 7)/10 = - 3 - 7/10 = - 3 7/10
26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
36/3.448 = (36 : 4)/(3.448 : 4) = 9/862 26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
25/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 8 = 3 și rest = 1 =>
25/8 = (3 × 8 + 1)/8 = 3 + 1/8 = 3 1/8
26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
3.056/49 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.056 : 49 = 62 și rest = 18 =>
3.056/49 = (62 × 49 + 18)/49 = 62 + 18/49 = 62 18/49
26 ian, 11:50 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: