Cum se simplifică fracția ordinară 153/2 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


153 = 32 × 17


2 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (32 × 17; 2) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


153 : 2 = 76 și rest = 1 =>


153 = 76 × 2 + 1 =>


153/2 =


(76 × 2 + 1) / 2 =


76 + 1/2 =


76 1/2

Ca număr zecimal:

76 1/2 =


76 + 1/2 =


76 + 1 : 2 =


76,5

Ca procentaj:

76,5 =


76,5 × 100/100 =


7.650/100 =


7.650%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
153/2 = 153/2

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
153/2 = 76 1/2

Ca număr zecimal:
153/2 = 76,5

Ca procentaj:
153/2 = 7.650%

Cum se simplifică fracția ordinară: 153/2.013?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

153/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
153 : 2 = 76 și rest = 1 =>
153/2 = (76 × 2 + 1)/2 = 76 + 1/2 = 76 1/2
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
234/376 = (234 : 2)/(376 : 2) = 117/188 24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
1.842/570 = (1.842 : 6)/(570 : 6) = 307/95
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
307 : 95 = 3 și rest = 22 =>
307/95 = (3 × 95 + 22)/95 = 3 + 22/95 = 3 22/95
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
2.161/565 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.161 : 565 = 3 și rest = 466 =>
2.161/565 = (3 × 565 + 466)/565 = 3 + 466/565 = 3 466/565
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
3.657/338 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.657 : 338 = 10 și rest = 277 =>
3.657/338 = (10 × 338 + 277)/338 = 10 + 277/338 = 10 277/338
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
95/97 deja simplificată 24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
316/1.621 deja simplificată 24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
736/3.806 = (736 : 2)/(3.806 : 2) = 368/1.903 24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
3.657/338 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.657 : 338 = 10 și rest = 277 =>
3.657/338 = (10 × 338 + 277)/338 = 10 + 277/338 = 10 277/338
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
2.355/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.355 : 4 = 588 și rest = 3 =>
2.355/4 = (588 × 4 + 3)/4 = 588 + 3/4 = 588 3/4
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
2.454/24 = (2.454 : 6)/(24 : 6) = 409/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
409 : 4 = 102 și rest = 1 =>
409/4 = (102 × 4 + 1)/4 = 102 + 1/4 = 102 1/4
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
2.223/36 = (2.223 : 9)/(36 : 9) = 247/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
247 : 4 = 61 și rest = 3 =>
247/4 = (61 × 4 + 3)/4 = 61 + 3/4 = 61 3/4
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
2.644/1.203 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.644 : 1.203 = 2 și rest = 238 =>
2.644/1.203 = (2 × 1.203 + 238)/1.203 = 2 + 238/1.203 = 2 238/1.203
24 feb, 19:13 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: