Cum se simplifică fracția ordinară 152/76 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


152 = 23 × 19


76 = 22 × 19

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (23 × 19; 22 × 19) = 22 × 19

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

152/76 =


(23 × 19)/(22 × 19) =


((23 × 19) : (22 × 19)) / ((22 × 19) : (22 × 19)) =


2/1 =


2

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):

2 = 2/1

Ca procentaj:

2 =


2 × 100/100 =


(2 × 100)/100 =


200/100 =


200%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
152/76 = 2/1

Ca număr întreg pozitiv:
152/76 = 2

Ca procentaj:
152/76 = 200%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.773/76?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

152/76 = (152 : 76)/(76 : 76) = 2/1 = 2 22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
258/1.998 = (258 : 6)/(1.998 : 6) = 43/333 22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
4.359/20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.359 : 20 = 217 și rest = 19 =>
4.359/20 = (217 × 20 + 19)/20 = 217 + 19/20 = 217 19/20
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
4.771/40 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.771 : 40 = 119 și rest = 11 =>
4.771/40 = (119 × 40 + 11)/40 = 119 + 11/40 = 119 11/40
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
9/136 deja simplificată 22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
974/8 = (974 : 2)/(8 : 2) = 487/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
487 : 4 = 121 și rest = 3 =>
487/4 = (121 × 4 + 3)/4 = 121 + 3/4 = 121 3/4
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
164/2.059 deja simplificată 22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
1.249/96 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.249 : 96 = 13 și rest = 1 =>
1.249/96 = (13 × 96 + 1)/96 = 13 + 1/96 = 13 1/96
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
2.214/238 = (2.214 : 2)/(238 : 2) = 1.107/119
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.107 : 119 = 9 și rest = 36 =>
1.107/119 = (9 × 119 + 36)/119 = 9 + 36/119 = 9 36/119
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
888/87 = (888 : 3)/(87 : 3) = 296/29
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
296 : 29 = 10 și rest = 6 =>
296/29 = (10 × 29 + 6)/29 = 10 + 6/29 = 10 6/29
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
56/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
56 : 11 = 5 și rest = 1 =>
56/11 = (5 × 11 + 1)/11 = 5 + 1/11 = 5 1/11
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
1.460/100 = (1.460 : 20)/(100 : 20) = 73/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
73 : 5 = 14 și rest = 3 =>
73/5 = (14 × 5 + 3)/5 = 14 + 3/5 = 14 3/5
22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
30/1 deja simplificată = 30 22 ian, 03:39 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: