Cum se simplifică fracția ordinară 15/50 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


15 = 3 × 5


50 = 2 × 52

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (3 × 5; 2 × 52) = 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

15/50 =


(3 × 5)/(2 × 52) =


((3 × 5) : 5) / ((2 × 52) : 5) =


3/(2 × 5) =


3/10

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

3/10 =


3 : 10 =


0,3

Ca procentaj:

0,3 =


0,3 × 100/100 =


30/100 =


30%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
15/50 = 3/10

Ca număr zecimal:
15/50 = 0,3

Ca procentaj:
15/50 = 30%

Cum se simplifică fracția ordinară: 15/1.268?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

15/50 = (15 : 5)/(50 : 5) = 3/10 13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
34/121 deja simplificată 13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
- 90/ - 9 = (90 : 9)/(9 : 9) = 10/1 = 10 13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
- 116/1 deja simplificată = - 116 13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
108/100 = (108 : 4)/(100 : 4) = 27/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 25 = 1 și rest = 2 =>
27/25 = (1 × 25 + 2)/25 = 1 + 2/25 = 1 2/25
13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
64/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
64 : 35 = 1 și rest = 29 =>
64/35 = (1 × 35 + 29)/35 = 1 + 29/35 = 1 29/35
13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
- 1/118 deja simplificată 13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
3.563/16 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.563 : 16 = 222 și rest = 11 =>
3.563/16 = (222 × 16 + 11)/16 = 222 + 11/16 = 222 11/16
13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
- 119/8 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 119 : 8 = - 14 și rest = - 7 =>
- 119/8 = ( - 14 × 8 - 7)/8 = - 14 - 7/8 = - 14 7/8
13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
3.609/9.900 = (3.609 : 9)/(9.900 : 9) = 401/1.100 13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
1.225/245 = (1.225 : 245)/(245 : 245) = 5/1 = 5 13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
1.883/21 = (1.883 : 7)/(21 : 7) = 269/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
269 : 3 = 89 și rest = 2 =>
269/3 = (89 × 3 + 2)/3 = 89 + 2/3 = 89 2/3
13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
2.045/964 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.045 : 964 = 2 și rest = 117 =>
2.045/964 = (2 × 964 + 117)/964 = 2 + 117/964 = 2 117/964
13 dec, 17:08 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: