Cum se simplifică fracția ordinară 1.477/476 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


1.477 = 7 × 211


476 = 22 × 7 × 17

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (7 × 211; 22 × 7 × 17) = 7

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

1.477/476 =


(7 × 211)/(22 × 7 × 17) =


((7 × 211) : 7) / ((22 × 7 × 17) : 7) =


211/(22 × 17) =


211/68

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


211 : 68 = 3 și rest = 7 =>


211 = 3 × 68 + 7 =>


211/68 =


(3 × 68 + 7) / 68 =


3 + 7/68 =


7/68

Ca număr zecimal:

7/68 =


3 + 7/68 =


3 + 7 : 68 =


3,102941176471 ≈


3,1

Ca procentaj:

3,102941176471 =


3,102941176471 × 100/100 =


310,294117647059/100 =


310,294117647059% ≈


310,29%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
1.477/476 = 211/68

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
1.477/476 = 7/68

Ca număr zecimal:
1.477/4763,1

Ca procentaj:
1.477/476310,29%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.195/476?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

125/90 = (125 : 5)/(90 : 5) = 25/18
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 18 = 1 și rest = 7 =>
25/18 = (1 × 18 + 7)/18 = 1 + 7/18 = 1 7/18
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
115/197 deja simplificată 24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
1.477/476 = (1.477 : 7)/(476 : 7) = 211/68
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
211 : 68 = 3 și rest = 7 =>
211/68 = (3 × 68 + 7)/68 = 3 + 7/68 = 3 7/68
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
101/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
101 : 3 = 33 și rest = 2 =>
101/3 = (33 × 3 + 2)/3 = 33 + 2/3 = 33 2/3
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
906/2.652 = (906 : 6)/(2.652 : 6) = 151/442 24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
32/12 = (32 : 4)/(12 : 4) = 8/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
8 : 3 = 2 și rest = 2 =>
8/3 = (2 × 3 + 2)/3 = 2 + 2/3 = 2 2/3
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
69/2.807 deja simplificată 24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
3.488/50 = (3.488 : 2)/(50 : 2) = 1.744/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.744 : 25 = 69 și rest = 19 =>
1.744/25 = (69 × 25 + 19)/25 = 69 + 19/25 = 69 19/25
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
4.876/120 = (4.876 : 4)/(120 : 4) = 1.219/30
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.219 : 30 = 40 și rest = 19 =>
1.219/30 = (40 × 30 + 19)/30 = 40 + 19/30 = 40 19/30
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
528/4 = (528 : 4)/(4 : 4) = 132/1 = 132 24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
2.263/250 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.263 : 250 = 9 și rest = 13 =>
2.263/250 = (9 × 250 + 13)/250 = 9 + 13/250 = 9 13/250
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
4.076/132 = (4.076 : 4)/(132 : 4) = 1.019/33
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.019 : 33 = 30 și rest = 29 =>
1.019/33 = (30 × 33 + 29)/33 = 30 + 29/33 = 30 29/33
24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
58/2.715 deja simplificată 24 feb, 19:56 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: