Cum se simplifică fracția ordinară 14/3.716 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


14 = 2 × 7


3.716 = 22 × 929

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 7; 22 × 929) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

14/3.716 =


(2 × 7)/(22 × 929) =


((2 × 7) : 2) / ((22 × 929) : 2) =


7/(2 × 929) =


7/1.858

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

7/1.858 =


7 : 1.858 =


0,003767491927 ≈


0

Ca procentaj:

0,003767491927 =


0,003767491927 × 100/100 =


0,37674919268/100 =


0,37674919268% ≈


0,38%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
14/3.716 = 7/1.858

Ca număr zecimal:
14/3.7160

Ca procentaj:
14/3.7160,38%

Cum se simplifică fracția ordinară: 14/4.233?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

3.321/51 = (3.321 : 3)/(51 : 3) = 1.107/17
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.107 : 17 = 65 și rest = 2 =>
1.107/17 = (65 × 17 + 2)/17 = 65 + 2/17 = 65 2/17
24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
14/3.716 = (14 : 2)/(3.716 : 2) = 7/1.858 24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
25/18 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
25 : 18 = 1 și rest = 7 =>
25/18 = (1 × 18 + 7)/18 = 1 + 7/18 = 1 7/18
24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
61/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
61 : 3 = 20 și rest = 1 =>
61/3 = (20 × 3 + 1)/3 = 20 + 1/3 = 20 1/3
24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
22/2.711 deja simplificată 24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
63/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
63 : 10 = 6 și rest = 3 =>
63/10 = (6 × 10 + 3)/10 = 6 + 3/10 = 6 3/10
24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
21/4.655 = (21 : 7)/(4.655 : 7) = 3/665 24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
608/2.435 deja simplificată 24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
153/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
153 : 2 = 76 și rest = 1 =>
153/2 = (76 × 2 + 1)/2 = 76 + 1/2 = 76 1/2
24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
483/999 = (483 : 3)/(999 : 3) = 161/333 24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
10/4.525 = (10 : 5)/(4.525 : 5) = 2/905 24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
3.947/128 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.947 : 128 = 30 și rest = 107 =>
3.947/128 = (30 × 128 + 107)/128 = 30 + 107/128 = 30 107/128
24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
3.947/128 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.947 : 128 = 30 și rest = 107 =>
3.947/128 = (30 × 128 + 107)/128 = 30 + 107/128 = 30 107/128
24 feb, 19:30 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: