Cum se simplifică fracția ordinară 14/2 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

14 = 2 × 7


2 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 7; 2) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

14/2 =


(2 × 7)/2 =


((2 × 7) : 2) / (2 : 2) =


7/1 =


7

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):

7 = 7/1

Ca procentaj:

7 =


7 × 100/100 =


(7 × 100)/100 =


700/100 =


700%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
14/2 = 7/1

Ca număr întreg pozitiv:
14/2 = 7

Ca procentaj:
14/2 = 700%

Cum se simplifică fracția ordinară: 14/898?


Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

14/2 = (14 : 2)/(2 : 2) = 7/1 = 7 16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
4.950/14 = (4.950 : 2)/(14 : 2) = 2.475/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.475 : 7 = 353 și rest = 4 =>
2.475/7 = (353 × 7 + 4)/7 = 353 + 4/7 = 353 4/7
16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
198/3.576 = (198 : 6)/(3.576 : 6) = 33/596 16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
50/11 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
50 : 11 = 4 și rest = 6 =>
50/11 = (4 × 11 + 6)/11 = 4 + 6/11 = 4 6/11
16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
15/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
15 : 2 = 7 și rest = 1 =>
15/2 = (7 × 2 + 1)/2 = 7 + 1/2 = 7 1/2
16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
3.604/24 = (3.604 : 4)/(24 : 4) = 901/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
901 : 6 = 150 și rest = 1 =>
901/6 = (150 × 6 + 1)/6 = 150 + 1/6 = 150 1/6
16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
4.727/112 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.727 : 112 = 42 și rest = 23 =>
4.727/112 = (42 × 112 + 23)/112 = 42 + 23/112 = 42 23/112
16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
95/563 deja simplificată 16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
235/328 deja simplificată 16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
1/300 deja simplificată 16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
4.534/16 = (4.534 : 2)/(16 : 2) = 2.267/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.267 : 8 = 283 și rest = 3 =>
2.267/8 = (283 × 8 + 3)/8 = 283 + 3/8 = 283 3/8
16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
2.392/19.760 = (2.392 : 104)/(19.760 : 104) = 23/190 16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
4.462/500 = (4.462 : 2)/(500 : 2) = 2.231/250
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.231 : 250 = 8 și rest = 231 =>
2.231/250 = (8 × 250 + 231)/250 = 8 + 231/250 = 8 231/250
16 oct, 19:37 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: