Cum se simplifică fracția ordinară 136/7 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


136 = 23 × 17


7 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (23 × 17; 7) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


136 : 7 = 19 și rest = 3 =>


136 = 19 × 7 + 3 =>


136/7 =


(19 × 7 + 3) / 7 =


19 + 3/7 =


19 3/7

Ca număr zecimal:

19 3/7 =


19 + 3/7 =


19 + 3 : 7 =


19,428571428571 ≈


19,43

Ca procentaj:

19,428571428571 =


19,428571428571 × 100/100 =


1.942,857142857143/100 =


1.942,857142857143% ≈


1.942,86%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
136/7 = 136/7

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
136/7 = 19 3/7

Ca număr zecimal:
136/719,43

Ca procentaj:
136/71.942,86%

Cum se simplifică fracția ordinară: 136/673?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

136/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
136 : 7 = 19 și rest = 3 =>
136/7 = (19 × 7 + 3)/7 = 19 + 3/7 = 19 3/7
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
846/204 = (846 : 6)/(204 : 6) = 141/34
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
141 : 34 = 4 și rest = 5 =>
141/34 = (4 × 34 + 5)/34 = 4 + 5/34 = 4 5/34
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
795/763 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
795 : 763 = 1 și rest = 32 =>
795/763 = (1 × 763 + 32)/763 = 1 + 32/763 = 1 32/763
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
1.181/144 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.181 : 144 = 8 și rest = 29 =>
1.181/144 = (8 × 144 + 29)/144 = 8 + 29/144 = 8 29/144
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
735/35 = (735 : 35)/(35 : 35) = 21/1 = 21 27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
65/1.446 deja simplificată 27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
2.932/24 = (2.932 : 4)/(24 : 4) = 733/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
733 : 6 = 122 și rest = 1 =>
733/6 = (122 × 6 + 1)/6 = 122 + 1/6 = 122 1/6
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
49/81 deja simplificată 27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
200/1.609 deja simplificată 27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
206/159 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
206 : 159 = 1 și rest = 47 =>
206/159 = (1 × 159 + 47)/159 = 1 + 47/159 = 1 47/159
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
4.403/1.212 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.403 : 1.212 = 3 și rest = 767 =>
4.403/1.212 = (3 × 1.212 + 767)/1.212 = 3 + 767/1.212 = 3 767/1.212
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
4.621/25 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.621 : 25 = 184 și rest = 21 =>
4.621/25 = (184 × 25 + 21)/25 = 184 + 21/25 = 184 21/25
27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
20/86 = (20 : 2)/(86 : 2) = 10/43 27 ian, 04:50 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: