Cum se simplifică fracția ordinară 1.359/18 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


1.359 = 32 × 151


18 = 2 × 32

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (32 × 151; 2 × 32) = 32

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

1.359/18 =


(32 × 151)/(2 × 32) =


((32 × 151) : 32) / ((2 × 32) : 32) =


151/2

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


151 : 2 = 75 și rest = 1 =>


151 = 75 × 2 + 1 =>


151/2 =


(75 × 2 + 1) / 2 =


75 + 1/2 =


75 1/2

Ca număr zecimal:

75 1/2 =


75 + 1/2 =


75 + 1 : 2 =


75,5

Ca procentaj:

75,5 =


75,5 × 100/100 =


7.550/100 =


7.550%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
1.359/18 = 151/2

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
1.359/18 = 75 1/2

Ca număr zecimal:
1.359/18 = 75,5

Ca procentaj:
1.359/18 = 7.550%

Cum se simplifică fracția ordinară: 163/18?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

1.359/18 = (1.359 : 9)/(18 : 9) = 151/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
151 : 2 = 75 și rest = 1 =>
151/2 = (75 × 2 + 1)/2 = 75 + 1/2 = 75 1/2
20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
2.490/49 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.490 : 49 = 50 și rest = 40 =>
2.490/49 = (50 × 49 + 40)/49 = 50 + 40/49 = 50 40/49
20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
6.500/3.290 = (6.500 : 10)/(3.290 : 10) = 650/329
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
650 : 329 = 1 și rest = 321 =>
650/329 = (1 × 329 + 321)/329 = 1 + 321/329 = 1 321/329
20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
83/100 deja simplificată 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
987/84 = (987 : 21)/(84 : 21) = 47/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
47 : 4 = 11 și rest = 3 =>
47/4 = (11 × 4 + 3)/4 = 11 + 3/4 = 11 3/4
20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
649/1.298 = (649 : 649)/(1.298 : 649) = 1/2 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
4/840 = (4 : 4)/(840 : 4) = 1/210 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
16/50 = (16 : 2)/(50 : 2) = 8/25 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
42/1.468 = (42 : 2)/(1.468 : 2) = 21/734 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
922/2.905 deja simplificată 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
42/1.352 = (42 : 2)/(1.352 : 2) = 21/676 20 feb, 03:12 EET (UTC +2)
44/3.647 deja simplificată 20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
1.442/740 = (1.442 : 2)/(740 : 2) = 721/370
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
721 : 370 = 1 și rest = 351 =>
721/370 = (1 × 370 + 351)/370 = 1 + 351/370 = 1 351/370
20 feb, 03:11 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: