Cum se simplifică fracția ordinară 135/90 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


135 = 33 × 5


90 = 2 × 32 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (33 × 5; 2 × 32 × 5) = 32 × 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

135/90 =


(33 × 5)/(2 × 32 × 5) =


((33 × 5) : (32 × 5)) / ((2 × 32 × 5) : (32 × 5)) =


3/2

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


3 : 2 = 1 și rest = 1 =>


3 = 1 × 2 + 1 =>


3/2 =


(1 × 2 + 1) / 2 =


1 + 1/2 =


1/2

Ca număr zecimal:

1/2 =


1 + 1/2 =


1 + 1 : 2 =


1,5

Ca procentaj:

1,5 =


1,5 × 100/100 =


150/100 =


150%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
135/90 = 3/2

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
135/90 = 1/2

Ca număr zecimal:
135/90 = 1,5

Ca procentaj:
135/90 = 150%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.806/90?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

135/90 = (135 : 45)/(90 : 45) = 3/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3 : 2 = 1 și rest = 1 =>
3/2 = (1 × 2 + 1)/2 = 1 + 1/2 = 1 1/2
07 dec, 17:11 EET (UTC +2)
790/668 = (790 : 2)/(668 : 2) = 395/334
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
395 : 334 = 1 și rest = 61 =>
395/334 = (1 × 334 + 61)/334 = 1 + 61/334 = 1 61/334
07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
25/4.268 deja simplificată 07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
4.385/54 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.385 : 54 = 81 și rest = 11 =>
4.385/54 = (81 × 54 + 11)/54 = 81 + 11/54 = 81 11/54
07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
- 7/21 = - (7 : 7)/(21 : 7) = - 1/3 07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
75/2.027 deja simplificată 07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
54/10 = (54 : 2)/(10 : 2) = 27/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 5 = 5 și rest = 2 =>
27/5 = (5 × 5 + 2)/5 = 5 + 2/5 = 5 2/5
07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
30/75 = (30 : 15)/(75 : 15) = 2/5 07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
300/4.336 = (300 : 4)/(4.336 : 4) = 75/1.084 07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
16/81 deja simplificată 07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
42/100 = (42 : 2)/(100 : 2) = 21/50 07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
953/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
953 : 10 = 95 și rest = 3 =>
953/10 = (95 × 10 + 3)/10 = 95 + 3/10 = 95 3/10
07 dec, 17:10 EET (UTC +2)
623/64 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
623 : 64 = 9 și rest = 47 =>
623/64 = (9 × 64 + 47)/64 = 9 + 47/64 = 9 47/64
07 dec, 17:09 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: