Cum se simplifică fracția ordinară 126/545 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


126 = 2 × 32 × 7


545 = 5 × 109

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 32 × 7; 5 × 109) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

126/545 =


126 : 545 =


0,23119266055 ≈


0,23

Ca procentaj:

0,23119266055 =


0,23119266055 × 100/100 =


23,119266055046/100 =


23,119266055046% ≈


23,12%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
126/545 = 126/545

Ca număr zecimal:
126/5450,23

Ca procentaj:
126/54523,12%

Cum se simplifică fracția ordinară: 126/2.880?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

126/545 deja simplificată 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
2.465/1.000 = (2.465 : 5)/(1.000 : 5) = 493/200
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
493 : 200 = 2 și rest = 93 =>
493/200 = (2 × 200 + 93)/200 = 2 + 93/200 = 2 93/200
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
- 111/244 deja simplificată 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
1.335/15 = (1.335 : 15)/(15 : 15) = 89/1 = 89 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
38/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
38 : 3 = 12 și rest = 2 =>
38/3 = (12 × 3 + 2)/3 = 12 + 2/3 = 12 2/3
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
19/15 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
19 : 15 = 1 și rest = 4 =>
19/15 = (1 × 15 + 4)/15 = 1 + 4/15 = 1 4/15
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
1.335/15 = (1.335 : 15)/(15 : 15) = 89/1 = 89 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
1.335/15 = (1.335 : 15)/(15 : 15) = 89/1 = 89 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
4.418/92 = (4.418 : 2)/(92 : 2) = 2.209/46
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.209 : 46 = 48 și rest = 1 =>
2.209/46 = (48 × 46 + 1)/46 = 48 + 1/46 = 48 1/46
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
1.770/121 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.770 : 121 = 14 și rest = 76 =>
1.770/121 = (14 × 121 + 76)/121 = 14 + 76/121 = 14 76/121
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
171/64 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
171 : 64 = 2 și rest = 43 =>
171/64 = (2 × 64 + 43)/64 = 2 + 43/64 = 2 43/64
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
813/60 = (813 : 3)/(60 : 3) = 271/20
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
271 : 20 = 13 și rest = 11 =>
271/20 = (13 × 20 + 11)/20 = 13 + 11/20 = 13 11/20
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
60/23 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
60 : 23 = 2 și rest = 14 =>
60/23 = (2 × 23 + 14)/23 = 2 + 14/23 = 2 14/23
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: