Cum se simplifică fracția ordinară 126/44 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


126 = 2 × 32 × 7


44 = 22 × 11

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 32 × 7; 22 × 11) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

126/44 =


(2 × 32 × 7)/(22 × 11) =


((2 × 32 × 7) : 2) / ((22 × 11) : 2) =


(32 × 7)/(2 × 11) =


63/22

Fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


63 : 22 = 2 și rest = 19 =>


63 = 2 × 22 + 19 =>


63/22 =


(2 × 22 + 19) / 22 =


2 + 19/22 =


19/22

Ca număr zecimal:

19/22 =


2 + 19/22 =


2 + 19 : 22 =


2,863636363636 ≈


2,86

Ca procentaj:

2,863636363636 =


2,863636363636 × 100/100 =


286,363636363636/100 =


286,363636363636% ≈


286,36%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară pozitivă (numărător > numitor):
126/44 = 63/22

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
126/44 = 19/22

Ca număr zecimal:
126/442,86

Ca procentaj:
126/44286,36%

Cum se simplifică fracția ordinară: 4.959/44?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

126/44 = (126 : 2)/(44 : 2) = 63/22
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
63 : 22 = 2 și rest = 19 =>
63/22 = (2 × 22 + 19)/22 = 2 + 19/22 = 2 19/22
27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
4/500 = (4 : 4)/(500 : 4) = 1/125 27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
1.691/24 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.691 : 24 = 70 și rest = 11 =>
1.691/24 = (70 × 24 + 11)/24 = 70 + 11/24 = 70 11/24
27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
301/900 deja simplificată 27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
4.247/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.247 : 12 = 353 și rest = 11 =>
4.247/12 = (353 × 12 + 11)/12 = 353 + 11/12 = 353 11/12
27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
- 13/60 deja simplificată 27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
2.439/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.439 : 4 = 609 și rest = 3 =>
2.439/4 = (609 × 4 + 3)/4 = 609 + 3/4 = 609 3/4
27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
42/432 = (42 : 6)/(432 : 6) = 7/72 27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
110/120 = (110 : 10)/(120 : 10) = 11/12 27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
140/32 = (140 : 4)/(32 : 4) = 35/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35 : 8 = 4 și rest = 3 =>
35/8 = (4 × 8 + 3)/8 = 4 + 3/8 = 4 3/8
27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
- 3/7 deja simplificată 27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
168/710 = (168 : 2)/(710 : 2) = 84/355 27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
107/36 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
107 : 36 = 2 și rest = 35 =>
107/36 = (2 × 36 + 35)/36 = 2 + 35/36 = 2 35/36
27 ian, 21:45 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: