Cum se simplifică fracția ordinară 126/3.376 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


126 = 2 × 32 × 7


3.376 = 24 × 211

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 32 × 7; 24 × 211) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

126/3.376 =


(2 × 32 × 7)/(24 × 211) =


((2 × 32 × 7) : 2) / ((24 × 211) : 2) =


(32 × 7)/(23 × 211) =


63/1.688

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

63/1.688 =


63 : 1.688 =


0,037322274882 ≈


0,04

Ca procentaj:

0,037322274882 =


0,037322274882 × 100/100 =


3,732227488152/100 =


3,732227488152% ≈


3,73%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
126/3.376 = 63/1.688

Ca număr zecimal:
126/3.3760,04

Ca procentaj:
126/3.3763,73%

Cum se simplifică fracția ordinară: 126/2.602?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

126/3.376 = (126 : 2)/(3.376 : 2) = 63/1.688 07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
4.089/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.089 : 4 = 1.022 și rest = 1 =>
4.089/4 = (1.022 × 4 + 1)/4 = 1.022 + 1/4 = 1.022 1/4
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
189/4 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
189 : 4 = 47 și rest = 1 =>
189/4 = (47 × 4 + 1)/4 = 47 + 1/4 = 47 1/4
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
31/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
31 : 3 = 10 și rest = 1 =>
31/3 = (10 × 3 + 1)/3 = 10 + 1/3 = 10 1/3
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
32/30 = (32 : 2)/(30 : 2) = 16/15
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
16 : 15 = 1 și rest = 1 =>
16/15 = (1 × 15 + 1)/15 = 1 + 1/15 = 1 1/15
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
32/24 = (32 : 8)/(24 : 8) = 4/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4 : 3 = 1 și rest = 1 =>
4/3 = (1 × 3 + 1)/3 = 1 + 1/3 = 1 1/3
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
91/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
91 : 5 = 18 și rest = 1 =>
91/5 = (18 × 5 + 1)/5 = 18 + 1/5 = 18 1/5
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
20/25 = (20 : 5)/(25 : 5) = 4/5 07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
27/14 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
27 : 14 = 1 și rest = 13 =>
27/14 = (1 × 14 + 13)/14 = 1 + 13/14 = 1 13/14
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
72/4.720 = (72 : 8)/(4.720 : 8) = 9/590 07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
17/14 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
17 : 14 = 1 și rest = 3 =>
17/14 = (1 × 14 + 3)/14 = 1 + 3/14 = 1 3/14
07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
13/15 deja simplificată 07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
175/250 = (175 : 25)/(250 : 25) = 7/10 07 dec, 15:54 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: