Cum se simplifică fracția ordinară 1.166/4.739 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

1.166 = 2 × 11 × 53


4.739 = 7 × 677

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 11 × 53; 7 × 677) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

1.166/4.739 =


1.166 : 4.739 =


0,246043469086 ≈


0,25

Ca procentaj:

0,246043469086 =


0,246043469086 × 100/100 =


24,604346908631/100 =


24,604346908631% ≈


24,6%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
1.166/4.739 = 1.166/4.739

Ca număr zecimal:
1.166/4.7390,25

Ca procentaj:
1.166/4.73924,6%

Cum se simplifică fracția ordinară: 1.166/3.557?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

1.166/4.739 deja simplificată 22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
4.260/378 = (4.260 : 6)/(378 : 6) = 710/63
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
710 : 63 = 11 și rest = 17 =>
710/63 = (11 × 63 + 17)/63 = 11 + 17/63 = 11 17/63
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
1.735/37 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.735 : 37 = 46 și rest = 33 =>
1.735/37 = (46 × 37 + 33)/37 = 46 + 33/37 = 46 33/37
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
6/12 = (6 : 6)/(12 : 6) = 1/2 22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
2.824/54 = (2.824 : 2)/(54 : 2) = 1.412/27
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.412 : 27 = 52 și rest = 8 =>
1.412/27 = (52 × 27 + 8)/27 = 52 + 8/27 = 52 8/27
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
2.046/250 = (2.046 : 2)/(250 : 2) = 1.023/125
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.023 : 125 = 8 și rest = 23 =>
1.023/125 = (8 × 125 + 23)/125 = 8 + 23/125 = 8 23/125
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
68/1.095 deja simplificată 22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
4.044/512 = (4.044 : 4)/(512 : 4) = 1.011/128
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.011 : 128 = 7 și rest = 115 =>
1.011/128 = (7 × 128 + 115)/128 = 7 + 115/128 = 7 115/128
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
2.183/96 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.183 : 96 = 22 și rest = 71 =>
2.183/96 = (22 × 96 + 71)/96 = 22 + 71/96 = 22 71/96
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
2.612/14 = (2.612 : 2)/(14 : 2) = 1.306/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.306 : 7 = 186 și rest = 4 =>
1.306/7 = (186 × 7 + 4)/7 = 186 + 4/7 = 186 4/7
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
108/21 = (108 : 3)/(21 : 3) = 36/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
36 : 7 = 5 și rest = 1 =>
36/7 = (5 × 7 + 1)/7 = 5 + 1/7 = 5 1/7
22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
5/7 deja simplificată 22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
134/2.571 deja simplificată 22 feb, 11:36 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: