Cum se simplifică fracția ordinară 114/4.613 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

114 = 2 × 3 × 19


4.613 = 7 × 659

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 3 × 19; 7 × 659) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

114/4.613 =


114 : 4.613 =


0,024712768264 ≈


0,02

Ca procentaj:

0,024712768264 =


0,024712768264 × 100/100 =


2,47127682636/100 =


2,47127682636% ≈


2,47%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
114/4.613 = 114/4.613

Ca număr zecimal:
114/4.6130,02

Ca procentaj:
114/4.6132,47%

Cum se simplifică fracția ordinară: 114/170?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

114/4.613 deja simplificată 07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
16/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
16 : 7 = 2 și rest = 2 =>
16/7 = (2 × 7 + 2)/7 = 2 + 2/7 = 2 2/7
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
65/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
65 : 21 = 3 și rest = 2 =>
65/21 = (3 × 21 + 2)/21 = 3 + 2/21 = 3 2/21
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
258/4.817 deja simplificată 07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
39/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
39 : 7 = 5 și rest = 4 =>
39/7 = (5 × 7 + 4)/7 = 5 + 4/7 = 5 4/7
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
53/14 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
53 : 14 = 3 și rest = 11 =>
53/14 = (3 × 14 + 11)/14 = 3 + 11/14 = 3 11/14
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
30/170 = (30 : 10)/(170 : 10) = 3/17 07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
4/1.575 deja simplificată 07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
2.296/10 = (2.296 : 2)/(10 : 2) = 1.148/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.148 : 5 = 229 și rest = 3 =>
1.148/5 = (229 × 5 + 3)/5 = 229 + 3/5 = 229 3/5
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
398/44 = (398 : 2)/(44 : 2) = 199/22
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
199 : 22 = 9 și rest = 1 =>
199/22 = (9 × 22 + 1)/22 = 9 + 1/22 = 9 1/22
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
36/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
36 : 35 = 1 și rest = 1 =>
36/35 = (1 × 35 + 1)/35 = 1 + 1/35 = 1 1/35
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
2.380/1.699 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.380 : 1.699 = 1 și rest = 681 =>
2.380/1.699 = (1 × 1.699 + 681)/1.699 = 1 + 681/1.699 = 1 681/1.699
07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
- 11/580 deja simplificată 07 dec, 16:07 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: