Cum se simplifică fracția ordinară 100/4.431 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


100 = 22 × 52


4.431 = 3 × 7 × 211

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (22 × 52; 3 × 7 × 211) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

100/4.431 =


100 : 4.431 =


0,022568269014 ≈


0,02

Ca procentaj:

0,022568269014 =


0,022568269014 × 100/100 =


2,256826901377/100 =


2,256826901377% ≈


2,26%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
100/4.431 = 100/4.431

Ca număr zecimal:
100/4.4310,02

Ca procentaj:
100/4.4312,26%

Cum se simplifică fracția ordinară: 100/2.535?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

100/4.431 deja simplificată 24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
36/168 = (36 : 12)/(168 : 12) = 3/14 24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
956/2.208 = (956 : 4)/(2.208 : 4) = 239/552 24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
178/100 = (178 : 2)/(100 : 2) = 89/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
89 : 50 = 1 și rest = 39 =>
89/50 = (1 × 50 + 39)/50 = 1 + 39/50 = 1 39/50
24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
764/160 = (764 : 4)/(160 : 4) = 191/40
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
191 : 40 = 4 și rest = 31 =>
191/40 = (4 × 40 + 31)/40 = 4 + 31/40 = 4 31/40
24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
50/3.527 deja simplificată 24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
2.220/42 = (2.220 : 6)/(42 : 6) = 370/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
370 : 7 = 52 și rest = 6 =>
370/7 = (52 × 7 + 6)/7 = 52 + 6/7 = 52 6/7
24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
178/100 = (178 : 2)/(100 : 2) = 89/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
89 : 50 = 1 și rest = 39 =>
89/50 = (1 × 50 + 39)/50 = 1 + 39/50 = 1 39/50
24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
481/168 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
481 : 168 = 2 și rest = 145 =>
481/168 = (2 × 168 + 145)/168 = 2 + 145/168 = 2 145/168
24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
43/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
43 : 5 = 8 și rest = 3 =>
43/5 = (8 × 5 + 3)/5 = 8 + 3/5 = 8 3/5
24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
3.792/22 = (3.792 : 2)/(22 : 2) = 1.896/11
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.896 : 11 = 172 și rest = 4 =>
1.896/11 = (172 × 11 + 4)/11 = 172 + 4/11 = 172 4/11
24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
153/4.456 deja simplificată 24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
465/1.862 deja simplificată 24 feb, 19:45 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: