Cum se simplifică fracția ordinară 100/144 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


100 = 22 × 52


144 = 24 × 32

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 52; 24 × 32) = 22

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

100/144 =


(22 × 52)/(24 × 32) =


((22 × 52) : 22) / ((24 × 32) : 22) =


52/(22 × 32) =


25/36

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

25/36 =


25 : 36 =


0,694444444444 ≈


0,69

Ca procentaj:

0,694444444444 =


0,694444444444 × 100/100 =


69,444444444444/100 =


69,444444444444% ≈


69,44%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
100/144 = 25/36

Ca număr zecimal:
100/1440,69

Ca procentaj:
100/14469,44%

Cum se simplifică fracția ordinară: 100/273?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

100/144 = (100 : 4)/(144 : 4) = 25/36 13 dec, 18:48 EET (UTC +2)
47/30 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
47 : 30 = 1 și rest = 17 =>
47/30 = (1 × 30 + 17)/30 = 1 + 17/30 = 1 17/30
13 dec, 18:48 EET (UTC +2)
1.018/90 = (1.018 : 2)/(90 : 2) = 509/45
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
509 : 45 = 11 și rest = 14 =>
509/45 = (11 × 45 + 14)/45 = 11 + 14/45 = 11 14/45
13 dec, 18:48 EET (UTC +2)
50/400 = (50 : 50)/(400 : 50) = 1/8 13 dec, 18:48 EET (UTC +2)
105/180 = (105 : 15)/(180 : 15) = 7/12 13 dec, 18:48 EET (UTC +2)
21/2 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
21 : 2 = 10 și rest = 1 =>
21/2 = (10 × 2 + 1)/2 = 10 + 1/2 = 10 1/2
13 dec, 18:48 EET (UTC +2)
- 35/100 = - (35 : 5)/(100 : 5) = - 7/20 13 dec, 18:48 EET (UTC +2)
99/112 deja simplificată 13 dec, 18:47 EET (UTC +2)
110/8 = (110 : 2)/(8 : 2) = 55/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
55 : 4 = 13 și rest = 3 =>
55/4 = (13 × 4 + 3)/4 = 13 + 3/4 = 13 3/4
13 dec, 18:47 EET (UTC +2)
32/6 = (32 : 2)/(6 : 2) = 16/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
16 : 3 = 5 și rest = 1 =>
16/3 = (5 × 3 + 1)/3 = 5 + 1/3 = 5 1/3
13 dec, 18:47 EET (UTC +2)
43/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
43 : 9 = 4 și rest = 7 =>
43/9 = (4 × 9 + 7)/9 = 4 + 7/9 = 4 7/9
13 dec, 18:47 EET (UTC +2)
3.024/128 = (3.024 : 16)/(128 : 16) = 189/8
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
189 : 8 = 23 și rest = 5 =>
189/8 = (23 × 8 + 5)/8 = 23 + 5/8 = 23 5/8
13 dec, 18:47 EET (UTC +2)
20/150 = (20 : 10)/(150 : 10) = 2/15 13 dec, 18:47 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: