Cum se simplifică fracția ordinară 100/125 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


100 = 22 × 52


125 = 53

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 52; 53) = 52

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

100/125 =


(22 × 52)/53 =


((22 × 52) : 52) / (53 : 52) =


22/5 =


4/5

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

4/5 =


4 : 5 =


0,8

Ca procentaj:

0,8 =


0,8 × 100/100 =


80/100 =


80%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
100/125 = 4/5

Ca număr zecimal:
100/125 = 0,8

Ca procentaj:
100/125 = 80%

Cum se simplifică fracția ordinară: 100/1.024?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

2.625/52 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.625 : 52 = 50 și rest = 25 =>
2.625/52 = (50 × 52 + 25)/52 = 50 + 25/52 = 50 25/52
20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
14/451 deja simplificată 20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
100/125 = (100 : 25)/(125 : 25) = 4/5 20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
146/4.981 deja simplificată 20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
- 7/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 7 : 6 = - 1 și rest = - 1 =>
- 7/6 = ( - 1 × 6 - 1)/6 = - 1 - 1/6 = - 1 1/6
20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
2.931/22 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.931 : 22 = 133 și rest = 5 =>
2.931/22 = (133 × 22 + 5)/22 = 133 + 5/22 = 133 5/22
20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
4.256/590 = (4.256 : 2)/(590 : 2) = 2.128/295
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.128 : 295 = 7 și rest = 63 =>
2.128/295 = (7 × 295 + 63)/295 = 7 + 63/295 = 7 63/295
20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
4.256/590 = (4.256 : 2)/(590 : 2) = 2.128/295
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.128 : 295 = 7 și rest = 63 =>
2.128/295 = (7 × 295 + 63)/295 = 7 + 63/295 = 7 63/295
20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
- 1/810 deja simplificată 20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
420/4.086 = (420 : 6)/(4.086 : 6) = 70/681 20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
93/3.775 deja simplificată 20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
856/538 = (856 : 2)/(538 : 2) = 428/269
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
428 : 269 = 1 și rest = 159 =>
428/269 = (1 × 269 + 159)/269 = 1 + 159/269 = 1 159/269
20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
59/800 deja simplificată 20 feb, 03:15 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: