Cum se simplifică fracția ordinară 10/500 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


10 = 2 × 5


500 = 22 × 53

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 5; 22 × 53) = 2 × 5

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

10/500 =


(2 × 5)/(22 × 53) =


((2 × 5) : (2 × 5)) / ((22 × 53) : (2 × 5)) =


1/(2 × 52) =


1/50

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

1/50 =


1 : 50 =


0,02

Ca procentaj:

0,02 =


0,02 × 100/100 =


2/100 =


2%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
10/500 = 1/50

Ca număr zecimal:
10/500 = 0,02

Ca procentaj:
10/500 = 2%

Cum se simplifică fracția ordinară: 10/485?


Scriere numere: virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

10/500 = (10 : 10)/(500 : 10) = 1/50 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
162/2.870 = (162 : 2)/(2.870 : 2) = 81/1.435 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
4.320/14 = (4.320 : 2)/(14 : 2) = 2.160/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.160 : 7 = 308 și rest = 4 =>
2.160/7 = (308 × 7 + 4)/7 = 308 + 4/7 = 308 4/7
20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
18/1.158 = (18 : 6)/(1.158 : 6) = 3/193 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
10/17 deja simplificată 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
95/25 = (95 : 5)/(25 : 5) = 19/5
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
19 : 5 = 3 și rest = 4 =>
19/5 = (3 × 5 + 4)/5 = 3 + 4/5 = 3 4/5
20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
- 8/ - 70 = (8 : 2)/(70 : 2) = 4/35 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
608/894 = (608 : 2)/(894 : 2) = 304/447 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
24/2.409 = (24 : 3)/(2.409 : 3) = 8/803 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
2.448/119 = (2.448 : 17)/(119 : 17) = 144/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
144 : 7 = 20 și rest = 4 =>
144/7 = (20 × 7 + 4)/7 = 20 + 4/7 = 20 4/7
20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
3.954/52 = (3.954 : 2)/(52 : 2) = 1.977/26
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.977 : 26 = 76 și rest = 1 =>
1.977/26 = (76 × 26 + 1)/26 = 76 + 1/26 = 76 1/26
20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
1.272/4 = (1.272 : 4)/(4 : 4) = 318/1 = 318 20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
2.857.142.857/2.030 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.857.142.857 : 2.030 = 1.407.459 și rest = 1.087 =>
2.857.142.857/2.030 = (1.407.459 × 2.030 + 1087)/2.030 = 1.407.459 + 1.087/2.030 = 1.407.459 1.087/2.030
20 feb, 04:04 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: