Cum se simplifică fracția ordinară 1/4 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


1 nu poate fi descompus în alți factori primi


4 = 22

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (1; 22) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

1/4 =


1 : 4 =


0,25

Ca procentaj:

0,25 =


0,25 × 100/100 =


25/100 =


25%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară pozitivă
(numărător < numitor):
1/4 = 1/4

Ca număr zecimal:
1/4 = 0,25

Ca procentaj:
1/4 = 25%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.561/4?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

18/4.419 = (18 : 9)/(4.419 : 9) = 2/491 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
1/4 deja simplificată 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
18/4.419 = (18 : 9)/(4.419 : 9) = 2/491 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
3.316/150 = (3.316 : 2)/(150 : 2) = 1.658/75
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.658 : 75 = 22 și rest = 8 =>
1.658/75 = (22 × 75 + 8)/75 = 22 + 8/75 = 22 8/75
24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
199/150 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
199 : 150 = 1 și rest = 49 =>
199/150 = (1 × 150 + 49)/150 = 1 + 49/150 = 1 49/150
24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
4.584/106 = (4.584 : 2)/(106 : 2) = 2.292/53
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.292 : 53 = 43 și rest = 13 =>
2.292/53 = (43 × 53 + 13)/53 = 43 + 13/53 = 43 13/53
24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
156/3.000 = (156 : 12)/(3.000 : 12) = 13/250 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
897/1.980 = (897 : 3)/(1.980 : 3) = 299/660 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
242/1.609 deja simplificată 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
91/2.126 deja simplificată 24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
64/15 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
64 : 15 = 4 și rest = 4 =>
64/15 = (4 × 15 + 4)/15 = 4 + 4/15 = 4 4/15
24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
70/60 = (70 : 10)/(60 : 10) = 7/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
7 : 6 = 1 și rest = 1 =>
7/6 = (1 × 6 + 1)/6 = 1 + 1/6 = 1 1/6
24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
3.958/602 = (3.958 : 2)/(602 : 2) = 1.979/301
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.979 : 301 = 6 și rest = 173 =>
1.979/301 = (6 × 301 + 173)/301 = 6 + 173/301 = 6 173/301
24 ian, 06:24 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: