Cum se simplifică fracția ordinară - 99.645/17 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

99.645 = 3 × 5 × 7 × 13 × 73


17 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (3 × 5 × 7 × 13 × 73; 17) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 99.645/17 = - 99.645/17

Fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 99.645 : 17 = - 5.861 și rest = - 8 =>


- 99.645 = - 5.861 × 17 - 8 =>


- 99.645/17 =


( - 5.861 × 17 - 8) / 17 =


- 5.861 - 8/17 =


- 5.861 8/17

Ca număr zecimal:

- 5.861 8/17 =


- 5.861 - 8/17 =


- 5.861 - 8 : 17 =


- 5.861,470588235294 ≈


- 5.861,47

Ca procentaj:

- 5.861,470588235294 =


- 5.861,470588235294 × 100/100 =


- 586.147,058823529412/100 =


- 586.147,058823529412% ≈


- 586.147,06%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):
- 99.645/17 = - 99.645/17

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
- 99.645/17 = - 5.861 8/17

Ca număr zecimal:
- 99.645/17 - 5.861,47

Ca procentaj:
- 99.645/17 - 586.147,06%

Cum se simplifică fracția ordinară: 99.645/2.732?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 99.645/17 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 99.645 : 17 = - 5.861 și rest = - 8 =>
- 99.645/17 = ( - 5.861 × 17 - 8)/17 = - 5.861 - 8/17 = - 5.861 8/17
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
75/3.198 = (75 : 3)/(3.198 : 3) = 25/1.066 22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
180/1.333 deja simplificată 22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
1.939/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.939 : 60 = 32 și rest = 19 =>
1.939/60 = (32 × 60 + 19)/60 = 32 + 19/60 = 32 19/60
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
62/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
62 : 9 = 6 și rest = 8 =>
62/9 = (6 × 9 + 8)/9 = 6 + 8/9 = 6 8/9
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
1.293/66 = (1.293 : 3)/(66 : 3) = 431/22
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
431 : 22 = 19 și rest = 13 =>
431/22 = (19 × 22 + 13)/22 = 19 + 13/22 = 19 13/22
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
62/192 = (62 : 2)/(192 : 2) = 31/96 22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
829/9 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
829 : 9 = 92 și rest = 1 =>
829/9 = (92 × 9 + 1)/9 = 92 + 1/9 = 92 1/9
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
1.640/3.240 = (1.640 : 40)/(3.240 : 40) = 41/81 22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
21/4.116 = (21 : 21)/(4.116 : 21) = 1/196 22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
4.461/190 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.461 : 190 = 23 și rest = 91 =>
4.461/190 = (23 × 190 + 91)/190 = 23 + 91/190 = 23 91/190
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
3.772/222 = (3.772 : 2)/(222 : 2) = 1.886/111
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.886 : 111 = 16 și rest = 110 =>
1.886/111 = (16 × 111 + 110)/111 = 16 + 110/111 = 16 110/111
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
1.939/60 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.939 : 60 = 32 și rest = 19 =>
1.939/60 = (32 × 60 + 19)/60 = 32 + 19/60 = 32 19/60
22 ian, 05:36 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: