Cum se simplifică fracția ordinară - 57/1 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

57 = 3 × 19


1 nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (3 × 19; 1) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 57/1 = - 57/1

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):

- 57 = - 57/1

Ca procentaj:

- 57 =


- 57 × 100/100 =


( - 57 × 100)/100 =


- 5.700/100 =


- 5.700%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):
- 57/1 = - 57/1

Ca număr întreg negativ:
- 57/1 = - 57

Ca procentaj:
- 57/1 = - 5.700%

Cum se simplifică fracția ordinară: 57/1.914?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; × multiplică; - minus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 57/1 deja simplificată = - 57 27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
1/300 deja simplificată 27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
208/325 = (208 : 13)/(325 : 13) = 16/25 27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
73/12 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
73 : 12 = 6 și rest = 1 =>
73/12 = (6 × 12 + 1)/12 = 6 + 1/12 = 6 1/12
27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
- 19/100 deja simplificată 27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
24/543 = (24 : 3)/(543 : 3) = 8/181 27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
2.129/106 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.129 : 106 = 20 și rest = 9 =>
2.129/106 = (20 × 106 + 9)/106 = 20 + 9/106 = 20 9/106
27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
65/21 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
65 : 21 = 3 și rest = 2 =>
65/21 = (3 × 21 + 2)/21 = 3 + 2/21 = 3 2/21
27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
3.309/533 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.309 : 533 = 6 și rest = 111 =>
3.309/533 = (6 × 533 + 111)/533 = 6 + 111/533 = 6 111/533
27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
176/3.216 = (176 : 16)/(3.216 : 16) = 11/201 27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
36/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
36 : 5 = 7 și rest = 1 =>
36/5 = (7 × 5 + 1)/5 = 7 + 1/5 = 7 1/5
27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
1.140/204 = (1.140 : 12)/(204 : 12) = 95/17
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
95 : 17 = 5 și rest = 10 =>
95/17 = (5 × 17 + 10)/17 = 5 + 10/17 = 5 10/17
27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
398/7 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
398 : 7 = 56 și rest = 6 =>
398/7 = (56 × 7 + 6)/7 = 56 + 6/7 = 56 6/7
27 ian, 20:50 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: