Cum se simplifică fracția ordinară - 42/5 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca fracție mixtă, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

42 = 2 × 3 × 7


5 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (2 × 3 × 7; 5) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 42/5 = - 42/5

Fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|)
Rescriem fracția:

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


- 42 : 5 = - 8 și rest = - 2 =>


- 42 = - 8 × 5 - 2 =>


- 42/5 =


( - 8 × 5 - 2) / 5 =


- 8 - 2/5 =


- 8 2/5

Ca număr zecimal:

- 8 2/5 =


- 8 - 2/5 =


- 8 - 2 : 5 =


- 8,4

Ca procentaj:

- 8,4 =


- 8,4 × 100/100 =


- 840/100 =


- 840%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):
- 42/5 = - 42/5

Ca fracție mixtă
(un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn):
- 42/5 = - 8 2/5

Ca număr zecimal:
- 42/5 = - 8,4

Ca procentaj:
- 42/5 = - 840%

Cum se simplifică fracția ordinară: 42/1.048?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 42/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 42 : 5 = - 8 și rest = - 2 =>
- 42/5 = ( - 8 × 5 - 2)/5 = - 8 - 2/5 = - 8 2/5
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
124/100 = (124 : 4)/(100 : 4) = 31/25
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
31 : 25 = 1 și rest = 6 =>
31/25 = (1 × 25 + 6)/25 = 1 + 6/25 = 1 6/25
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
60/36 = (60 : 12)/(36 : 12) = 5/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
5 : 3 = 1 și rest = 2 =>
5/3 = (1 × 3 + 2)/3 = 1 + 2/3 = 1 2/3
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
78/2.865 = (78 : 3)/(2.865 : 3) = 26/955 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
- 174/175 deja simplificată 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
124/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
124 : 35 = 3 și rest = 19 =>
124/35 = (3 × 35 + 19)/35 = 3 + 19/35 = 3 19/35
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
33/20 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
33 : 20 = 1 și rest = 13 =>
33/20 = (1 × 20 + 13)/20 = 1 + 13/20 = 1 13/20
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
4.863/2.048 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.863 : 2.048 = 2 și rest = 767 =>
4.863/2.048 = (2 × 2.048 + 767)/2.048 = 2 + 767/2.048 = 2 767/2.048
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
799/40 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
799 : 40 = 19 și rest = 39 =>
799/40 = (19 × 40 + 39)/40 = 19 + 39/40 = 19 39/40
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
124/35 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
124 : 35 = 3 și rest = 19 =>
124/35 = (3 × 35 + 19)/35 = 3 + 19/35 = 3 19/35
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
8/1.379 deja simplificată 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
209/59 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
209 : 59 = 3 și rest = 32 =>
209/59 = (3 × 59 + 32)/59 = 3 + 32/59 = 3 32/59
19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
68/77 deja simplificată 19 ian, 07:13 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: