Cum se simplifică fracția ordinară - 3/14 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

3 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi


14 = 2 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (3; 2 × 7) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 3/14 = - 3/14

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

- 3/14 =


- 3 : 14 =


- 0,214285714286 ≈


- 0,21

Ca procentaj:

- 0,214285714286 =


- 0,214285714286 × 100/100 =


- 21,428571428571/100 =


- 21,428571428571% ≈


- 21,43%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 3/14 = - 3/14

Ca număr zecimal:
- 3/14 - 0,21

Ca procentaj:
- 3/14 - 21,43%

Cum se simplifică fracția ordinară: 3.657/14?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 3/14 deja simplificată 25 ian, 19:02 EET (UTC +2)
614/8 = (614 : 2)/(8 : 2) = 307/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
307 : 4 = 76 și rest = 3 =>
307/4 = (76 × 4 + 3)/4 = 76 + 3/4 = 76 3/4
25 ian, 19:02 EET (UTC +2)
50/4.556 = (50 : 2)/(4.556 : 2) = 25/2.278 25 ian, 19:02 EET (UTC +2)
4.973/6 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.973 : 6 = 828 și rest = 5 =>
4.973/6 = (828 × 6 + 5)/6 = 828 + 5/6 = 828 5/6
25 ian, 19:02 EET (UTC +2)
523/128 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
523 : 128 = 4 și rest = 11 =>
523/128 = (4 × 128 + 11)/128 = 4 + 11/128 = 4 11/128
25 ian, 19:02 EET (UTC +2)
4.887/169 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.887 : 169 = 28 și rest = 155 =>
4.887/169 = (28 × 169 + 155)/169 = 28 + 155/169 = 28 155/169
25 ian, 19:02 EET (UTC +2)
138/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
138 : 5 = 27 și rest = 3 =>
138/5 = (27 × 5 + 3)/5 = 27 + 3/5 = 27 3/5
25 ian, 19:01 EET (UTC +2)
4.786/12 = (4.786 : 2)/(12 : 2) = 2.393/6
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.393 : 6 = 398 și rest = 5 =>
2.393/6 = (398 × 6 + 5)/6 = 398 + 5/6 = 398 5/6
25 ian, 19:01 EET (UTC +2)
55/4.761 deja simplificată 25 ian, 19:01 EET (UTC +2)
74/3.686 = (74 : 2)/(3.686 : 2) = 37/1.843 25 ian, 19:01 EET (UTC +2)
498/2.566 = (498 : 2)/(2.566 : 2) = 249/1.283 25 ian, 19:01 EET (UTC +2)
4.650/24 = (4.650 : 6)/(24 : 6) = 775/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
775 : 4 = 193 și rest = 3 =>
775/4 = (193 × 4 + 3)/4 = 193 + 3/4 = 193 3/4
25 ian, 19:01 EET (UTC +2)
99/143 = (99 : 11)/(143 : 11) = 9/13 25 ian, 19:01 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: