Cum se simplifică fracția ordinară - 2.828/2 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


2.828 = 22 × 7 × 101


2 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (22 × 7 × 101; 2) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

- 2.828/2 =


- 2.828/2 =


- (22 × 7 × 101)/2 =


- ((22 × 7 × 101) : 2) / (2 : 2) =


- (2 × 7 × 101)/1 =


- (2 × 7 × 101) =


- 1.414

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):

- 1.414 = - 1.414/1

Ca procentaj:

- 1.414 =


- 1.414 × 100/100 =


( - 1.414 × 100)/100 =


- 141.400/100 =


- 141.400%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):
- 2.828/2 = - 1.414/1

Ca număr întreg negativ:
- 2.828/2 = - 1.414

Ca procentaj:
- 2.828/2 = - 141.400%

Cum se simplifică fracția ordinară: 2.828/260?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

10/4.886 = (10 : 2)/(4.886 : 2) = 5/2.443 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
- 2.828/2 = - (2.828 : 2)/(2 : 2) = - 1.414/1 = - 1.414 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
4.960/84 = (4.960 : 4)/(84 : 4) = 1.240/21
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.240 : 21 = 59 și rest = 1 =>
1.240/21 = (59 × 21 + 1)/21 = 59 + 1/21 = 59 1/21
22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
1.287/132 = (1.287 : 33)/(132 : 33) = 39/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
39 : 4 = 9 și rest = 3 =>
39/4 = (9 × 4 + 3)/4 = 9 + 3/4 = 9 3/4
22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
24/1.368 = (24 : 24)/(1.368 : 24) = 1/57 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
4.752/250 = (4.752 : 2)/(250 : 2) = 2.376/125
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.376 : 125 = 19 și rest = 1 =>
2.376/125 = (19 × 125 + 1)/125 = 19 + 1/125 = 19 1/125
22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
45/2.759 deja simplificată 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
715/1.000 = (715 : 5)/(1.000 : 5) = 143/200 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
3.759/14 = (3.759 : 7)/(14 : 7) = 537/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
537 : 2 = 268 și rest = 1 =>
537/2 = (268 × 2 + 1)/2 = 268 + 1/2 = 268 1/2
22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
137/232 deja simplificată 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
128/22 = (128 : 2)/(22 : 2) = 64/11
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
64 : 11 = 5 și rest = 9 =>
64/11 = (5 × 11 + 9)/11 = 5 + 9/11 = 5 9/11
22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
88/2.076 = (88 : 4)/(2.076 : 4) = 22/519 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
137/232 deja simplificată 22 ian, 04:33 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: