Cum se simplifică fracția ordinară - 25/256 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


25 = 52


256 = 28

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (52; 28) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 25/256 = - 25/256

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

- 25/256 =


- 25 : 256 =


- 0,09765625 ≈


- 0,1

Ca procentaj:

- 0,09765625 =


- 0,09765625 × 100/100 =


- 9,765625/100 =


- 9,765625% ≈


- 9,77%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 25/256 = - 25/256

Ca număr zecimal:
- 25/256 - 0,1

Ca procentaj:
- 25/256 - 9,77%

Cum se simplifică fracția ordinară: 25/1.467?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 25/256 deja simplificată 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
224.573/84.525 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
224.573 : 84.525 = 2 și rest = 55.523 =>
224.573/84.525 = (2 × 84.525 + 55523)/84.525 = 2 + 55.523/84.525 = 2 55.523/84.525
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
372/1.000 = (372 : 4)/(1.000 : 4) = 93/250 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
3.592/216 = (3.592 : 8)/(216 : 8) = 449/27
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
449 : 27 = 16 și rest = 17 =>
449/27 = (16 × 27 + 17)/27 = 16 + 17/27 = 16 17/27
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
2.122/1.401 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.122 : 1.401 = 1 și rest = 721 =>
2.122/1.401 = (1 × 1.401 + 721)/1.401 = 1 + 721/1.401 = 1 721/1.401
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
1.826/4.210 = (1.826 : 2)/(4.210 : 2) = 913/2.105 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
3.243/54 = (3.243 : 3)/(54 : 3) = 1.081/18
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.081 : 18 = 60 și rest = 1 =>
1.081/18 = (60 × 18 + 1)/18 = 60 + 1/18 = 60 1/18
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
123/864 = (123 : 3)/(864 : 3) = 41/288 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
2.252/6 = (2.252 : 2)/(6 : 2) = 1.126/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.126 : 3 = 375 și rest = 1 =>
1.126/3 = (375 × 3 + 1)/3 = 375 + 1/3 = 375 1/3
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
70/8 = (70 : 2)/(8 : 2) = 35/4
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
35 : 4 = 8 și rest = 3 =>
35/4 = (8 × 4 + 3)/4 = 8 + 3/4 = 8 3/4
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
48/589 deja simplificată 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
564/4.440 = (564 : 12)/(4.440 : 12) = 47/370 19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
1.181/444 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.181 : 444 = 2 și rest = 293 =>
1.181/444 = (2 × 444 + 293)/444 = 2 + 293/444 = 2 293/444
19 ian, 06:16 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: