Cum se simplifică fracția ordinară - 168/7 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție supraunitară, ca număr întreg și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


168 = 23 × 3 × 7


7 e număr prim, nu poate fi descompus în alți factori primi

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (23 × 3 × 7; 7) = 7

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

- 168/7 =


- 168/7 =


- (23 × 3 × 7)/7 =


- ((23 × 3 × 7) : 7) / (7 : 7) =


- (23 × 3)/1 =


- (23 × 3) =


- 24

Rescriem fracția

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):

- 24 = - 24/1

Ca procentaj:

- 24 =


- 24 × 100/100 =


( - 24 × 100)/100 =


- 2.400/100 =


- 2.400%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție supraunitară negativă (|numărător| > |numitor|):
- 168/7 = - 24/1

Ca număr întreg negativ:
- 168/7 = - 24

Ca procentaj:
- 168/7 = - 2.400%

Cum se simplifică fracția ordinară: 168/4.182?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 168/7 = - (168 : 7)/(7 : 7) = - 24/1 = - 24 19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
1.059/27 = (1.059 : 3)/(27 : 3) = 353/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
353 : 9 = 39 și rest = 2 =>
353/9 = (39 × 9 + 2)/9 = 39 + 2/9 = 39 2/9
19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
18.330.000/3.428 = (18.330.000 : 4)/(3.428 : 4) = 4.582.500/857
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.582.500 : 857 = 5.347 și rest = 121 =>
4.582.500/857 = (5.347 × 857 + 121)/857 = 5.347 + 121/857 = 5.347 121/857
19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
3.537/42 = (3.537 : 3)/(42 : 3) = 1.179/14
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.179 : 14 = 84 și rest = 3 =>
1.179/14 = (84 × 14 + 3)/14 = 84 + 3/14 = 84 3/14
19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
2.494/4.851 deja simplificată 19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
32/4.296 = (32 : 8)/(4.296 : 8) = 4/537 19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
2.023/14 = (2.023 : 7)/(14 : 7) = 289/2
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
289 : 2 = 144 și rest = 1 =>
289/2 = (144 × 2 + 1)/2 = 144 + 1/2 = 144 1/2
19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
1.590/3.741 = (1.590 : 3)/(3.741 : 3) = 530/1.247 19 ian, 06:57 EET (UTC +2)
915/4.681 deja simplificată 19 ian, 06:56 EET (UTC +2)
12/2.749 deja simplificată 19 ian, 06:56 EET (UTC +2)
3.132/250 = (3.132 : 2)/(250 : 2) = 1.566/125
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.566 : 125 = 12 și rest = 66 =>
1.566/125 = (12 × 125 + 66)/125 = 12 + 66/125 = 12 66/125
19 ian, 06:56 EET (UTC +2)
915/4.642 deja simplificată 19 ian, 06:56 EET (UTC +2)
915/4.642 deja simplificată 19 ian, 06:56 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: