Cum se simplifică fracția ordinară - 14/70 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

14 = 2 × 7


70 = 2 × 5 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 7; 2 × 5 × 7) = 2 × 7

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

- 14/70 =


- 14/70 =


- (2 × 7)/(2 × 5 × 7) =


- ((2 × 7) : (2 × 7)) / ((2 × 5 × 7) : (2 × 7)) =


- 1/5

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

- 1/5 =


- 1 : 5 =


- 0,2

Ca procentaj:

- 0,2 =


- 0,2 × 100/100 =


- 20/100 =


- 20%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 14/70 = - 1/5

Ca număr zecimal:
- 14/70 = - 0,2

Ca procentaj:
- 14/70 = - 20%

Cum se simplifică fracția ordinară: 14/3.930?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 14/70 = - (14 : 14)/(70 : 14) = - 1/5 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
1.124/1.149 deja simplificată 19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
- 100/96 = - (100 : 4)/(96 : 4) = - 25/24
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 25 : 24 = - 1 și rest = - 1 =>
- 25/24 = ( - 1 × 24 - 1)/24 = - 1 - 1/24 = - 1 1/24
19 ian, 06:15 EET (UTC +2)
4.418/92 = (4.418 : 2)/(92 : 2) = 2.209/46
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
2.209 : 46 = 48 și rest = 1 =>
2.209/46 = (48 × 46 + 1)/46 = 48 + 1/46 = 48 1/46
19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
4.244/128 = (4.244 : 4)/(128 : 4) = 1.061/32
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.061 : 32 = 33 și rest = 5 =>
1.061/32 = (33 × 32 + 5)/32 = 33 + 5/32 = 33 5/32
19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
923/1.327 deja simplificată 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
3.592/1.140 = (3.592 : 4)/(1.140 : 4) = 898/285
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
898 : 285 = 3 și rest = 43 =>
898/285 = (3 × 285 + 43)/285 = 3 + 43/285 = 3 43/285
19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
4.244/128 = (4.244 : 4)/(128 : 4) = 1.061/32
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.061 : 32 = 33 și rest = 5 =>
1.061/32 = (33 × 32 + 5)/32 = 33 + 5/32 = 33 5/32
19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
1.249/262 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.249 : 262 = 4 și rest = 201 =>
1.249/262 = (4 × 262 + 201)/262 = 4 + 201/262 = 4 201/262
19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
2.886/6 = (2.886 : 6)/(6 : 6) = 481/1 = 481 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
4.805/210 = (4.805 : 5)/(210 : 5) = 961/42
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
961 : 42 = 22 și rest = 37 =>
961/42 = (22 × 42 + 37)/42 = 22 + 37/42 = 22 37/42
19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
444/2.092 = (444 : 4)/(2.092 : 4) = 111/523 19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
3.167/110 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.167 : 110 = 28 și rest = 87 =>
3.167/110 = (28 × 110 + 87)/110 = 28 + 87/110 = 28 87/110
19 ian, 06:14 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: