Cum se simplifică fracția ordinară - 14/40 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

în notație exponențială:


14 = 2 × 7


40 = 23 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 7; 23 × 5) = 2

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

- 14/40 =


- 14/40 =


- (2 × 7)/(23 × 5) =


- ((2 × 7) : 2) / ((23 × 5) : 2) =


- 7/(22 × 5) =


- 7/20

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

- 7/20 =


- 7 : 20 =


- 0,35

Ca procentaj:

- 0,35 =


- 0,35 × 100/100 =


- 35/100 =


- 35%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 14/40 = - 7/20

Ca număr zecimal:
- 14/40 = - 0,35

Ca procentaj:
- 14/40 = - 35%

Cum se simplifică fracția ordinară: 14/1.326?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 14/40 = - (14 : 2)/(40 : 2) = - 7/20 13 dec, 18:01 EET (UTC +2)
50/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
50 : 3 = 16 și rest = 2 =>
50/3 = (16 × 3 + 2)/3 = 16 + 2/3 = 16 2/3
13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
1.522/120 = (1.522 : 2)/(120 : 2) = 761/60
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
761 : 60 = 12 și rest = 41 =>
761/60 = (12 × 60 + 41)/60 = 12 + 41/60 = 12 41/60
13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
27/35 deja simplificată 13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
16/80 = (16 : 16)/(80 : 16) = 1/5 13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
9/40 deja simplificată 13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
2/12 = (2 : 2)/(12 : 2) = 1/6 13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
11/22 = (11 : 11)/(22 : 11) = 1/2 13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
8/6 = (8 : 2)/(6 : 2) = 4/3
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4 : 3 = 1 și rest = 1 =>
4/3 = (1 × 3 + 1)/3 = 1 + 1/3 = 1 1/3
13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
231/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
231 : 100 = 2 și rest = 31 =>
231/100 = (2 × 100 + 31)/100 = 2 + 31/100 = 2 31/100
13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
206/100 = (206 : 2)/(100 : 2) = 103/50
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
103 : 50 = 2 și rest = 3 =>
103/50 = (2 × 50 + 3)/50 = 2 + 3/50 = 2 3/50
13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
611/3 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
611 : 3 = 203 și rest = 2 =>
611/3 = (203 × 3 + 2)/3 = 203 + 2/3 = 203 2/3
13 dec, 18:00 EET (UTC +2)
130/18 = (130 : 2)/(18 : 2) = 65/9
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
65 : 9 = 7 și rest = 2 =>
65/9 = (7 × 9 + 2)/9 = 7 + 2/9 = 7 2/9
13 dec, 17:59 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: