Cum se simplifică fracția ordinară - 14/21 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

14 = 2 × 7


21 = 3 × 7

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


cmmdc (2 × 7; 3 × 7) = 7

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Împarte numărătorul și numitorul la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC:

- 14/21 =


- 14/21 =


- (2 × 7)/(3 × 7) =


- ((2 × 7) : 7) / ((3 × 7) : 7) =


- 2/3

Rescriem rezultatul:

Ca număr zecimal:

- 2/3 =


- 2 : 3 =


- 0,666666666667 ≈


- 0,67

Ca procentaj:

- 0,666666666667 =


- 0,666666666667 × 100/100 =


- 66,666666666667/100 =


- 66,666666666667% ≈


- 66,67%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 14/21 = - 2/3

Ca număr zecimal:
- 14/21 - 0,67

Ca procentaj:
- 14/21 - 66,67%

Cum se simplifică fracția ordinară: 14/3.827?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

- 14/21 = - (14 : 7)/(21 : 7) = - 2/3 16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
970/36 = (970 : 2)/(36 : 2) = 485/18
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
485 : 18 = 26 și rest = 17 =>
485/18 = (26 × 18 + 17)/18 = 26 + 17/18 = 26 17/18
16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
3.894/21 = (3.894 : 3)/(21 : 3) = 1.298/7
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.298 : 7 = 185 și rest = 3 =>
1.298/7 = (185 × 7 + 3)/7 = 185 + 3/7 = 185 3/7
16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
130/4.370 = (130 : 10)/(4.370 : 10) = 13/437 16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
4.327/10 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.327 : 10 = 432 și rest = 7 =>
4.327/10 = (432 × 10 + 7)/10 = 432 + 7/10 = 432 7/10
16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
165/1.242 = (165 : 3)/(1.242 : 3) = 55/414 16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
3.285/121 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.285 : 121 = 27 și rest = 18 =>
3.285/121 = (27 × 121 + 18)/121 = 27 + 18/121 = 27 18/121
16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
26/3.753 deja simplificată 16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
73/80 deja simplificată 16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
4.187/3.870 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.187 : 3.870 = 1 și rest = 317 =>
4.187/3.870 = (1 × 3.870 + 317)/3.870 = 1 + 317/3.870 = 1 317/3.870
16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
380/2.572 = (380 : 4)/(2.572 : 4) = 95/643 16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
92/2.871 deja simplificată 16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
3.101/1.887 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
3.101 : 1.887 = 1 și rest = 1.214 =>
3.101/1.887 = (1 × 1.887 + 1214)/1.887 = 1 + 1.214/1.887 = 1 1.214/1.887
16 oct, 20:10 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: