Cum se simplifică fracția ordinară - 1/30 la forma echivalentă cea mai simplă, ireductibilă? Rezultat scris ca fracție subunitară, ca număr zecimal și ca procentaj %

Pentru a simplifica o fracție atât numărătorul cât și numitorul trebuie împărțiți la cel mai mare divizor comun al lor, CMMDC

Descompune numărătorul și numitorul în factori primi:

1 nu poate fi descompus în alți factori primi


30 = 2 × 3 × 5

Descompune numere în factori primi, calculator online


Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC:

Înmulțește toți factorii primi comuni, la puterile cele mai mici.


Însă numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.


cmmdc (1; 2 × 3 × 5) = 1

Calculează cel mai mare divizor comun, CMMDC, calculator online


Numărătorul și numitorul fracției sunt numere coprime (nu au factori primi comuni, cmmdc = 1), deci fracția nu poate fi simplificată: fracție ireductibilă.

- 1/30 = - 1/30

Rescriem fracția:

Ca număr zecimal:

- 1/30 =


- 1 : 30 =


- 0,033333333333 ≈


- 0,03

Ca procentaj:

- 0,033333333333 =


- 0,033333333333 × 100/100 =


- 3,333333333333/100 =


- 3,333333333333% ≈


- 3,33%

Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în trei moduri ::

Ca fracție subunitară negativă
(|numărător| < |numitor|):
- 1/30 = - 1/30

Ca număr zecimal:
- 1/30 - 0,03

Ca procentaj:
- 1/30 - 3,33%

Cum se simplifică fracția ordinară: 1.001/30?


Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; două linii verticale în jurul unui număr, |n|, reprezintă valoarea absolută a acelui număr;

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; - minus; ≈ aproximativ; = egal;

Simplifică fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții simplificate la forma cea mai simplă

100/3.597 deja simplificată 27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
160/559 deja simplificată 27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
- 1/30 deja simplificată 27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
3.021/123 = (3.021 : 3)/(123 : 3) = 1.007/41
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
1.007 : 41 = 24 și rest = 23 =>
1.007/41 = (24 × 41 + 23)/41 = 24 + 23/41 = 24 23/41
27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
324/4.422 = (324 : 6)/(4.422 : 6) = 54/737 27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
183/390 = (183 : 3)/(390 : 3) = 61/130 27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
4.256/205 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.256 : 205 = 20 și rest = 156 =>
4.256/205 = (20 × 205 + 156)/205 = 20 + 156/205 = 20 156/205
27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
58/4.491 deja simplificată 27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
- 17/5 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
- 17 : 5 = - 3 și rest = - 2 =>
- 17/5 = ( - 3 × 5 - 2)/5 = - 3 - 2/5 = - 3 2/5
27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
4.067/36 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.067 : 36 = 112 și rest = 35 =>
4.067/36 = (112 × 36 + 35)/36 = 112 + 35/36 = 112 35/36
27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
393/100 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
393 : 100 = 3 și rest = 93 =>
393/100 = (3 × 100 + 93)/100 = 3 + 93/100 = 3 93/100
27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
2/330 = (2 : 2)/(330 : 2) = 1/165 27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
4.269/65 deja simplificată
Fracție improprie, rescriem ca fracție mixtă:
4.269 : 65 = 65 și rest = 44 =>
4.269/65 = (65 × 65 + 44)/65 = 65 + 44/65 = 65 44/65
27 ian, 05:09 EET (UTC +2)
vezi mai mult... fracții simplificate

Simplificarea fracțiilor. Fracții echivalente

Să învățăm printr-un exemplu, să simplificăm fracția: 12/16

 • Numărătorul fracției. Numărul care se află deasupra liniei fracției, 12, se numește numărătorul fracției.
 • Numitorul fracției. Numărul care se află sub linia fracției, 16, se numește numitorul fracției.
 • Valoarea fracției. Fracția 12/16 ne arată în câte părți egale se împarte numărul de deasupra liniei fracției: 12 se împarte în 16 părți egale. Astfel, valoarea fracției se calculează ca:
 • 12 : 16 = 0,75
 • Observăm că cele două numere, numărătorul și numitorul, se împart fără rest la 2, așa că le împărțim la același număr, 2:
 • 12/16 = (12 : 2)/(16 : 2) = 6/8
 • Valoarea fracției 6/8 se calculează ca:
 • 6 : 8 = 0,75
 • Observăm că valoarea fracției 6/8 este egală cu valoarea fracției 12/16, adică 0,75
 • Fracție simplificată. Fracție echivalentă. Fracția obținută, 6/8, se numește fracție echivalentă fracției inițiale 12/16, adică reprezintă aceeași valoare, aceeași proporție din întreg, și a fost obținută din fracția inițială prin simplificare: s-au împărțit atât numărătorul cât și numitorul la numărul 2.
 • Divizor comun. Numărul 2 la care s-au împărțit cele două numere ce alcătuiesc fracția se numește divizor comun al numărătorului și numitorului.
 • Găsește toți divizorii unui număr sau toți factorii comuni a două numere, online.
 • Fracția simplificată are acum numărătorul egal cu 6 iar numitorul egal cu 8.
 • Observăm mai departe că cele două noi numere, noul numărător și noul numitor, 6 și 8, se împart iarăși fără rest la 2 (au divizor comun pe 2), așa că împărțim din nou numărătorul și numitorul fracției la 2:
 • 6/8 = (6 : 2)/(8 : 2) = 3/4
 • Valoarea fracției 3/4 se calculează ca:
 • 3 : 4 = 0,75
 • Noua fracție obținută, 3/4, este așadar o fracție simplificată, echivalentă fracțiilor 12/16 și 6/8
 • Fracție ireductibilă. În plus, fracția 3/4 se numește fracție ireductibilă, adică nu mai poate fi simplificată, este la forma sa cea mai simplă, numerele 3 și 4, numărătorul și numitorul fracției, fiind numere coprime (prime între ele), deci nu au divizori comuni în afară de 1.
 • Simplifică fracții ordinare, online, cu explicații

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se simplifică fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: