Scade fracțiile: 91/3 - 25/2 = ? Scăderea fracțiilor ordinare (simple, comune), explicată

Operația (cu fracții ordinare) executată:
91/3 - 25/2

Simplificăm fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

Fracția: 91/3 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
91 = 7 × 13;
3 e număr prim;


Fracția: - 25/2 deja simplificată la forma cea mai simplă.
Numărătorul și numitorul nu au factori primi comuni.
Descompunerea lor în factori primi:
25 = 52;
2 e număr prim;

Simplifică fracții la forma cea mai simplă, calculator online


Rescriem fracțiile improprii:

Fracția: 91/3


91 : 3 = 30 și rest = 1 => 91 = 30 × 3 + 1


91/3 = (30 × 3 + 1)/3 = (30 × 3)/3 + 1/3 = 30 + 1/3;

Fracția: - 25/2


- 25 : 2 = - 12 și rest = - 1 => - 25 = - 12 × 2 - 1


- 25/2 = ( - 12 × 2 - 1)/2 = ( - 12 × 2)/2 - 1/2 = - 12 - 1/2;

Rescriem operația, cu una echivalentă, simplificată:

91/3 - 25/2 =


30 + 1/3 - 12 - 1/2 =


18 + 1/3 - 1/2

Pentru a efectua operația, aducem fracțiile la același numitor.

Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun al numitorilor fracțiilor

CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor comparate

Descompunerea în factori primi a numitorilor:


3 e număr prim;


2 e număr prim;


Înmulțește toți factorii primi, la puterile cele mai mari:


CMMMC (3; 2) = 2 × 3 = 6


Calculează CMMMC, cel mai mic multiplu comun, calculator online


Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții

Împarte CMMMC la numărătorul fiecărei fracții


Pt. fracția: 1/3 este 6 : 3 = (2 × 3) : 3 = 2;


Pt. fracția: - 1/2 este 6 : 2 = (2 × 3) : 2 = 3;

Amplificăm fracțiile aducându-le la același numitor și operăm numărătorii:

18 + 1/3 - 1/2 =


18 + (2 × 1)/(2 × 3) - (3 × 1)/(3 × 2) =


18 + 2/6 - 3/6 =


18 + (2 - 3)/6 =


18 - 1/6

Rescriem expresia:

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):

18 - 1/6 =


(18 × 6)/6 - 1/6 =


(18 × 6 - 1)/6 =


107/6

Ca fracție mixtă:

Fracție mixtă = un număr întreg și o fracție subunitară, de același semn.


Fracție subunitară = numărătorul mai mic decât numitorul.


107 : 6 = 17 și rest = 5 =>


107 = 17 × 6 + 5 =>


107/6 =


(17 × 6 + 5)/6 =


(17 × 6)/6 + 5/6 =


17 + 5/6 =


17 5/6

Ca număr zecimal:

17 + 5/6 =


17 + 5 : 6 ≈


17,833333333333 ≈


17,83

Ca procentaj:

17,833333333333 =


17,833333333333 × 100/100 =


(17,833333333333 × 100)/100 =


1.783,333333333333/100


1.783,333333333333% ≈


1.783,33%

>> Transformă fracții în procentaje, calculator online


Răspuns final:
:: scris în patru moduri ::

Ca fracție (supra sau echi)unitară pozitivă (numărător >= numitor):
91/3 - 25/2 = 107/6

Ca fracție mixtă:
91/3 - 25/2 = 17 5/6

Ca număr zecimal:
91/3 - 25/2 ≈ 17,83

Ca procentaj:
91/3 - 25/2 ≈ 1.783,33%

Cum se adună fracțiile ordinare:
100/5 + 33/5

Scriere numere: punctul '.' e separator de mii; virgula ',' e separator zecimal; numerele rotunjite la max. 12 zecimale (când e cazul);

Simboluri: / linia fracției; : divide; × multiplică; + plus; - minus; = egal; ≈ aproximativ;

Scade fracții ordinare, calculator online

Ultimele fracții scăzute

91/3 - 25/2 = ? 30 mar, 00:38 EET (UTC +2)
8/15 - 1/5 = ? 30 mar, 00:37 EET (UTC +2)
53/10 - 24/5 = ? 30 mar, 00:37 EET (UTC +2)
68/22 - 30/19 - 85/116 = ? 30 mar, 00:36 EET (UTC +2)
84/50 - 28/53 = ? 30 mar, 00:36 EET (UTC +2)
7/12 - 1/3 = ? 30 mar, 00:36 EET (UTC +2)
13/15 - 7/15 = ? 30 mar, 00:36 EET (UTC +2)
- 15/10 - 15/10 = ? 30 mar, 00:36 EET (UTC +2)
7/10 - 2/15 = ? 30 mar, 00:35 EET (UTC +2)
- 3/14 - 7/21 = ? 30 mar, 00:35 EET (UTC +2)
6/17 - 7/31 = ? 30 mar, 00:35 EET (UTC +2)
- 3/14 - 7/21 = ? 30 mar, 00:35 EET (UTC +2)
1/6 - 1/16 = ? 30 mar, 00:35 EET (UTC +2)
vezi mai multe... fracții ordinare cu numitori diferiți scăzute

Teorie și exemplu practic, explicat: scăderea fracțiilor - cum se scad fracțiile ordinare?

Există două cazuri referitor la numitori atunci cănd scădem fracții ordinare:

 • A. fracțiile au numitori egali;
 • B. fracțiile au numitori diferiți.

A. Cum se scad fracții ordinare care au același numitor?

 • Scade pur și simplu numărătorii fracțiilor.
 • Numitorul fracției rezultate va fi chiar numitorul comun al fracțiilor.
 • Simplifică fracția rezultată.

Un exemplu de scădere de fracții care au numitori egali, cu explicații

 • 3/18 + 4/18 - 5/18 = (3 + 4 - 5)/18 = 2/18;

 • Am scăzut pur și simplu numărătorii fracțiilor: 3 + 4 - 5 = 2;
 • Numitorul fracției rezultate este: 18;
 • Se simplifică fracția rezultată: 2/18 = (2 : 2)/(18 : 2) = 1/9.

 • Cum se simplifică fracția ordinară 2/18

B. Pentru a scădea fracții care au numitori diferiți, fracțiile trebuie aduse la același numitor. Cum se face?

 • 1. Simplifică fracțiile la forma echivalentă cea mai simplă:

 • 2. Calculează cel mai mic multiplu comun, CMMMC, al noilor numitori ai fracțiilor simplificate:

  • CMMMC va fi numitorul comun al fracțiilor adunate.
  • Descompune în factori primi toți noii numitorii ai fracțiilor simplificate.
  • Cel mai mic multiplu comun CMMMC se obține înmulțind toți factorii primi unici ce apar în descompunerea numitorilor înmulțiți la puterile cele mai mari.
  • Calculează online cel mai mic multiplu comun, CMMMC.

 • 3. Calculează factorul de amplificare al fiecărei fracții:

  • Factorul de amplificare este un număr natural diferit de zero care va fi folosit pentru a multiplica atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții în parte, pentru a aduce toate fracțiile la același numitor comun.
  • Împarte cel mai mic multiplu comun CMMMC calculat la punctul anterior, la numitorul fiecărei fracții în parte, obținându-se astfel câte un număr pentru fiecare fracție în parte, numit "factorul de amplificare".
 • 4. Amplifică fiecare fracție:

  • Înmulțește atât numărătorul cât și numitorul fiecărei fracții cu "factorul de amplificare".
  • După amplificare, fracțiile sunt aduse la același numitor.
 • 5. Scade fracțiile:

  • Pentru a scădea fracțiile scade numărătorii tuturor fracțiilor.
  • Numitorul fracției rezultate va fi egal cu numitorul comun al fracțiilor adunate, adică cel mai mic multiplu comun al numitorilor, calculat mai sus.
 • 6. Simplifică fracția rezultată, dacă e nevoie.

... Continuarea acestui articol, aici: Cum se scad fracțiile ordinare?

Mai mult din teoria fracțiilor matematice ordinare: